สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Dong Wen Hua - The Story Of Spring HQCD [WAV]
2019-07-09 06:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
681.54 MB1 ปี57801redreqour
[Chinese Music] Lin Yu Ying - Endless love [WAV]
2019-07-14 14:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
449.91 MB1 ปี167001redreqour
[Chinese Music] Li Jiang Xiao Qian - Wind Blowing 2CD [WAV]
2019-07-11 03:09:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.03 GB1 ปี820001redreqour
[Chinese Music] Jiang Zhimin VS Zhou Hong - Lovers Forever HQCD [WAV]
2019-07-24 09:21:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
598.67 MB1 ปี49701redreqour
[Chinese Music] Han Xi - Fallen For You DTS-ES [WAV]
2019-07-14 14:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
481.74 MB1 ปี147301redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Red Slow Roll · Crazy Tide HD [WAV]
2019-07-22 09:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
458.99 MB1 ปี36301redreqour
[Chinese Music] Meng Ran - Meng Ran DTS-ES [WAV]
2019-07-25 20:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
564.32 MB1 ปี165801redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - A Voice Inebriate 2 DSD [WAV]
2019-08-21 15:49:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
518.40 MB1 ปี58501redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Dreamer [WAV]
2020-03-20 11:42:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
644.54 MB9 เดือน413701redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Best Of All Love DSD [WAV]
2019-06-26 09:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
596.86 MB1 ปี323901redreqour
[Chinese Music] Lei Ting - Thunder Attack [WAV]
2020-03-20 10:42:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
874.63 MB9 เดือน46101redreqour
[Chinese Music] Camy Tang - East Meets West • Guangdong Golden Melody CD1 [WAV]
2019-06-30 16:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
688.83 MB1 ปี524401redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - Melody In Memory II DTS-ES [WAV]
2019-07-03 06:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
492.90 MB1 ปี1430701redreqour
[Chinese Music] VA - ON.1 Fever Shop DTS 2CD [WAV]
2019-10-16 09:42:02
1.37 GB1 ปี3627701redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Safflower Rain DTS-ES [WAV]
2019-07-22 05:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
542.02 MB1 ปี146101redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.38 2CD [WAV]
2020-03-03 06:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.10 GB9 เดือน866211redreqour
[Chinese Music] VA - Ultimate Voice (Collector's Edition) [WAV]
2020-03-19 07:15:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
575.45 MB9 เดือน382101redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - We Meet Again Teresa Teng [WAV]
2020-11-06 04:37:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
480.24 MB3 สัปดาห์42,37921redreqour
[Chinese Music] VA - The Momeries Are Poisonous 2 DTS-ES [WAV]
2020-02-03 12:23:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
565.70 MB10 เดือน1422201redreqour
[Chinese Music] Lin Shu Juan - Golden Love Songs III [APE]
2019-10-27 03:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
368.17 MB1 ปี512201redreqour
[Chinese Music] Olivia Tsao - A Song of Missing [FLAC]
2019-08-17 18:09:27 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
266.95 MB1 ปี1224611redreqour
[Chinese Music] Tracy Huang - Traces Of Love [WAV]
2020-06-24 07:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
434.34 MB5 เดือน540501redreqour
[Chinese Music] Tong Li & Liu Zilingi - Red Triple (feat. Liu Zhilin) [WAV]
2020-02-04 07:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
583.66 MB10 เดือน1539401redreqour
[Chinese Music] Li Meng Yao - Dream Ahead Moon DTS-ES [WAV]
2019-12-22 11:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
561.60 MB1 ปี164901redreqour
[Chinese Music] VA - PolyGram Film Songs [WAV]
2020-04-21 01:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
577.71 MB8 เดือน356201redreqour
[Chinese Music] Chen Cai Lin - The Past Music About Love DSD [WAV]
2019-09-29 18:17:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
462.99 MB1 ปี340701redreqour
[Chinese Music] Lei Jia - Reed Catkins DSD 2CD [APE]
2019-11-03 18:26:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
575.83 MB1 ปี69901redreqour
[Chinese Music] VA - Three Kingdoms TV Series (Original) [WAV]
2019-10-16 08:31:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
489.85 MB1 ปี527101redreqour
[Chinese Music] Cherry Ma - Daylily HDCD [WAV]
2019-08-07 08:45:40 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
574.92 MB1 ปี39511redreqour
[Chinese Music] Ding Xiao Hong - Wonderland Of Dream DSD [WAV]
2019-07-14 13:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
601.99 MB1 ปี315401redreqour
Tong Li VS Wang Hao - Toward To Sing VOL.7 DSD [WAV]
2020-03-04 08:50:02
589.59 MB9 เดือน41,08811redreqour
[Chinese Music] VA - 2018 Best Female Voice Of The Year DTS-ES [WAV]
2019-07-28 15:54:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.31 GB1 ปี3424001redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Love Song Papers HQCD [WAV]
2019-11-19 14:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
695.23 MB1 ปี1632001redreqour
[Chinese Music] Cherry Ma - Fallen Flowers [WAV]
2019-08-07 08:53:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
554.76 MB1 ปี310911redreqour
[Chinese Music] VA - Love In Sweet Songs · Top Hi-Fi Version 2CD [WAV]
2019-11-18 18:34:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.11 GB1 ปี3245501redreqour
[Chinese Music] VA - Most Beautiful Female Vocals [WAV]
2020-03-04 18:20:02
1.34 GB9 เดือน3668801redreqour
[Chinese Music] VA - Annual Extreme Hi-Fi Songs VII DSD [WAV]
2020-02-24 14:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
612.38 MB10 เดือน455301redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - The River of Yaluzangbu DTS-ES [WAV]
2019-10-06 16:58:01
549.22 MB1 ปี154601redreqour
[Chinese Music] VA - 2007 Ten Big Fever The Photograph Record DSD [WAV]
2020-08-20 05:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
648.15 MB3 เดือน1581011redreqour
[Chinese Music] VA - Difficult To Continue Love 2CD [WAV]
2019-12-18 08:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB1 ปี3024801redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs 5 DSD [FLAC]
2020-02-23 11:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
350.53 MB10 เดือน453611redreqour
[Chinese Music] Bai Xiao - Heartbeat DSD [WAV]
2019-12-09 05:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.37 MB1 ปี595801redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Golden Temptation BSCD[WAV]
2020-02-03 11:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
545.49 MB10 เดือน53201redreqour
[Chinese Music] Eer Jia Ming - Daring My Dream DSD [WAV]
2019-07-07 08:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
498.34 MB1 ปี1417601redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs 6 DSD [WAV]
2020-02-21 12:25:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
527.99 MB10 เดือน31,05211redreqour
[Chinese Music] VA - Fever 30 Years DTS-ES 2CD [WAV]
2020-01-20 10:39:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.37 GB11 เดือน381,22011redreqour
[Chinese Music] Fang Hua - In The Mood For Love [WAV]
2019-08-06 07:07:11 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
492.47 MB1 ปี58901redreqour
[Chinese Music] Ming Yue - Gorgeous Legends DSD [WAV]
2019-08-14 06:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
563.91 MB1 ปี1533401redreqour
[Chinese Music] VA - Listen Strength III DTS [WAV]
2020-01-22 12:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
578.55 MB11 เดือน1722101redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Sound Drunk HD [WAV]
2019-07-27 09:33:55 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
616.63 MB1 ปี1615701redreqour