สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] VA - Vinyl King HIFI Stereo 2CD [WAV]
2019-12-21 06:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.35 GB1 ปี3657110redreqour
[Chinese Music] Tong Li - For The Feelings DSD [WAV]
2020-01-22 08:16:42 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
611.83 MB10 เดือน41,37810redreqour
[Chinese Music] Loulan - Legend DSD [WAV]
2020-08-20 05:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
579.56 MB3 เดือน323410redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Missing You Longer Than A Dream DTS [WAV]
2020-06-01 14:15:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
707.39 MB6 เดือน1724410redreqour
[Chinese Music] Man Li - I Am Full of Affection [WAV]
2019-10-12 03:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
565.31 MB1 ปี426710redreqour
[Chinese Music] Zhang Ye - Greetings From Friends [WAV]
2019-12-25 05:22:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
522.89 MB11 เดือน415410redreqour
[Chinese Music] Xiao Juan - City In C Major 2CD [WAV]
2019-09-04 15:51:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
793.65 MB1 ปี828010redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong ● Jiang Zhimin - Test Sound DXD [WAV]
2019-11-11 19:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
664.28 MB1 ปี432710redreqour
[Chinese Music] Peng Li Yuan - The Original Sounds Century Collection [WAV]
2020-06-01 14:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
542.12 MB6 เดือน54410redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.37 2CD [WAV]
2020-02-21 07:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.06 GB9 เดือน884410redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI Audition Collection · Second Quarter of The Girls Articles DTS 2CD [WAV]
2020-01-19 04:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.12 GB11 เดือน341,64910redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Digital Extreme Definition · Endless Love DTS-ES [WAV]
2020-01-07 16:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
507.00 MB11 เดือน1460710redreqour
[Chinese Music] Zhao - Bass Vocal (Purple silver alloy) AQCD [WAV]
2019-07-22 16:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
524.96 MB1 ปี454910redreqour
[Chinese Music] Susan Wong - Best Selection 16 [FLAC + SACD-ISO]
2020-05-26 07:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.35 GB6 เดือน51,13010redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Voice Struck BSCD [WAV]
2020-01-22 07:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
568.04 MB10 เดือน543010redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Faye Classic Love Songs Featured DSD [WAV]
2020-03-14 07:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
624.59 MB9 เดือน555410redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Best Of All Love DTS-5.1 Surround [DTS]
2020-04-26 07:50:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
594.45 MB7 เดือน1739610redreqour
[Chinese Music] VA - Audition Teana Love of The Grassland DTS-ES [WAV]
2020-01-19 03:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
708.98 MB11 เดือน1861810redreqour
[Chinese Music] Yang Man - Feeling Warm The World DSD [WAV]
2019-12-24 02:14:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
613.77 MB1 ปี312010redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Affectionate Outpouring SES+HD [WAV]
2019-07-15 03:41:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
758.18 MB1 ปี2010610redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - 2015 Right Here Waiting DTS-ES [WAV]
2020-04-17 19:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
431.24 MB7 เดือน1291810redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Digital Extreme Definition · Endless Love HQCD [WAV]
2020-05-13 11:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
507.96 MB6 เดือน541110redreqour
[Chinese Music] VA - The Five Beautiful Female Voice DTS-ES [WAV]
2019-11-18 04:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.31 GB1 ปี3645710redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Impressive 2014 (annual circulation) 2CD [WAV +CUE]
2019-07-16 00:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.12 GB1 ปี614110redreqour
[Chinese Music] VA - Europe and America Reputation NOWⅡSTS + HD (24K Gold Disc) [WAV]
2020-01-25 04:08:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
664.53 MB10 เดือน31,81610redreqour
[Chinese Music] Su Yun - New Collection of Chinese Folk Songs 1 DTS [WAV]
2019-08-23 14:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.86 GB1 ปี175,50510redreqour
[Chinese Music] Lily Chan - My Innermost Feelings [WAV]
2019-07-31 06:43:49 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
744.51 MB1 ปี39710redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Lonely Night 7 DTS 2CD [WAV]
2019-07-16 00:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB1 ปี309910redreqour
[Chinese Music] Tong Li - King of Listeners No.1 (Cantonese Version) DSD [WAV]
2019-07-17 04:25:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
626.06 MB1 ปี1647610redreqour
[Chinese Music] Tong Li & Zhao - China's Best Sound (Vinyl CD) [WAV]
2020-03-04 08:54:02
654.99 MB9 เดือน161,10710redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Lonely Night 9 DTS 2CD [WAV]
2019-07-16 00:15:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.14 GB1 ปี307810redreqour
[Chinese Music] VA - Ten Sad Female DTS 2CD [WAV]
2019-12-23 12:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.20 GB1 ปี3226410redreqour
[Chinese Music] Meng Ting Wei - Ol' Classic [WAV]
2020-02-07 15:12:56 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
573.72 MB10 เดือน169710redreqour
[Chinese Music] Qi Long - Waiting For You For So Long [WAV]
2020-06-01 14:22:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
488.26 MB6 เดือน49010redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Top Ten Chinese Gold Songs HQCD [WAV]
2019-07-17 05:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
537.72 MB1 ปี1464310redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - Moonlight Flower DTS-ES [WAV]
2020-06-01 14:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
523.58 MB6 เดือน154410redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - HIFI Voices Of Female HD 24K Gold Disc 2CD [WAV]
2019-08-23 02:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.06 GB1 ปี827610redreqour
[Chinese Music] Michelle Hsieh - You Are The Most Beautiful [WAV]
2019-08-11 04:31:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
461.51 MB1 ปี529110redreqour
[Chinese Music] Tong Li - The Hate Is Deeper Than The Love DSD [WAV]
2020-05-06 20:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
569.72 MB7 เดือน345810redreqour
[Chinese Music] Kan Kan - Test Machine DTS-ES [DTS]
2020-05-24 07:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
767.89 MB6 เดือน1839810redreqour
[Chinese Music] Black Duck - The Everlasting Chinese Classic Folk Songs DTS-ES [WAV]
2020-04-26 20:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
465.68 MB7 เดือน1530810redreqour
[Chinese Music] VA - Love Waves Love Song 1 [WAV]
2020-03-06 06:47:02
766.50 MB9 เดือน366710redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Love Is To Relyon DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-05 10:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.33 GB9 เดือน364411redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Miss DTS-ES [WAV]
2020-01-22 12:43:02
532.37 MB10 เดือน1430210redreqour
[Chinese Music] Tan Yan [谭艳] - 只是差一点 3CD [WAV]
2019-08-26 11:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.89 GB1 ปี124,69310redreqour
[Chinese Music] VA - The Ten Best Female Fever 2CD [WAV]
2020-03-02 06:45:02
1.46 GB9 เดือน81,10110redreqour
[Chinese Music] Michelle Hsieh - Folk Minor [WAV]
2019-08-11 04:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
544.22 MB1 ปี520310redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Gu Zheng Came Across Tong Li DSD [FLAC]
2019-12-30 13:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
371.97 MB11 เดือน339010redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Cai Qin's Folk Songs DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-05 11:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
948.88 MB9 เดือน3222010redreqour
[Chinese Music] Loulan - I'm Waiting for You on Narin Lake [WAV]
2020-02-04 07:57:16 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
586.70 MB10 เดือน1516310redreqour