สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Tong Fei - Listen DSD [WAV]
2019-07-04 08:25:16 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
398.52 MB1 ปี17901redreqour
[Chinese Music] Hong Bai Hui - Much Mulberry [WAV]
2019-07-21 04:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
396.10 MB1 ปี45300redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - The Fresh Breeze Blows Gently HQCDII [WAV]
2019-09-07 15:18:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
395.91 MB1 ปี420200redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Red Folk Song · Flower In Rainy Night [FLAC]
2020-02-21 10:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
395.88 MB10 เดือน416401redreqour
[Chinese Music] Duan Mei Mei - Mold Rain Shade [WAV]
2019-07-04 02:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
394.93 MB1 ปี58200redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - My Song (Purple Silver Alloy AQCD) [WAV]
2019-08-05 11:28:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
393.25 MB1 ปี436000redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - My Song DTS [WAV]
2020-06-01 15:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
392.84 MB6 เดือน1217921redreqour
[Chinese Music] Jenny Tseng - Conifer • Flowers of Shanghai [WAV]
2019-09-14 16:51:45 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
391.46 MB1 ปี511801redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - The Morning Say Farewell 2CD [FLAC]
2019-07-04 17:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
390.60 MB1 ปี1814201redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Back To The Future (Taiwan Old Song) [WAV]
2020-04-23 03:11:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
388.36 MB7 เดือน58001redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - New Lounge Songs DSD [WAV]
2020-01-18 14:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
387.62 MB11 เดือน539700redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - View The Heart DTS-ES [WAV]
2019-07-15 20:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
381.76 MB1 ปี87001redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Mountains You and Me [WAV]
2019-07-13 21:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
379.90 MB1 ปี539701redreqour
(แจ้) ดนุพล แก้วกาญจน์ 16 เพลงคลาสสิก ชุด ดอกไม้ให้คุณ [FLAC+CUE]
2020-02-10 04:03:02
379.47 MB10 เดือน85,76410redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - The Original I DSD [APE]
2020-01-01 05:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
374.81 MB11 เดือน413000redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Gu Zheng Came Across Tong Li DSD [FLAC]
2019-12-30 13:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
371.97 MB1 ปี339010redreqour
[Chinese Music] Ma Xiao Jun - Lonely Poison [WAV]
2019-07-26 18:09:19 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
371.25 MB1 ปี310600redreqour
[Chinese Music] Agnes Chan - Original 1 (A New Beginning) [WAV]
2019-12-12 16:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
370.55 MB1 ปี527500redreqour
[Chinese Music] Wang Yi Xin - Just Love Once DTS-ES [WAV]
2019-11-02 18:17:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
370.34 MB1 ปี1188601redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - LPCD45 [Ape]
2019-07-07 23:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
370.04 MB1 ปี321601redreqour
[Chinese Music] Lin Shu Juan - Golden Love Songs III [APE]
2019-10-27 03:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
368.17 MB1 ปี512201redreqour
สันติ ดวงสว่าง - ท็อปฮิต 33 [FLAC+CUE]
2019-10-13 06:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
366.77 MB1 ปี75,58610redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs 4 DSD [FLAC]
2019-11-28 02:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
366.10 MB1 ปี437400redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs 3 [FLAC]
2019-09-26 02:38:02
365.08 MB1 ปี343701redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Mandarin Collection 15 (Japan Denon 24K Gold Disc) [APE]
2019-09-25 10:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
364.18 MB1 ปี433601redreqour
[Chinese Music] Lin Shu Juan - Golden Love Songs II [APE]
2019-10-28 18:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
362.29 MB1 ปี59401redreqour
[Chinese Music] Chang An - A Small Wish A2HD [WAV]
2019-06-30 06:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
360.37 MB1 ปี1721701redreqour
[Chinese Music] Li Meng Yao - Perserverance DSD [FLAC]
2020-02-04 11:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
360.11 MB10 เดือน419900redreqour
[Chinese Music] Meng Lei - Magic Dream HQCD [FLAC]
2019-08-13 09:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
358.05 MB1 ปี323200redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Who With Moon HD [APE]
2019-07-31 07:56:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
357.37 MB1 ปี36701redreqour
[Chinese Music] Lily Chan - 1.825m [WAV]
2019-07-02 19:05:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
356.41 MB1 ปี16700redreqour
สันติ ดวงสว่าง - ท๊อปฮิต 33 ชุด 2 [FLAC+CUE]
2020-02-20 12:41:01
351.21 MB10 เดือน84,43310redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs 5 DSD [FLAC]
2020-02-23 11:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
350.53 MB10 เดือน453611redreqour
[Chinese Music] Lin Xia - Miss You Every Day DSD [WAV]
2020-06-01 13:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
349.12 MB6 เดือน38730redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - 20th Century Chinese Pop Music Celebrity Collection [FLAC]
2019-07-09 07:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
340.24 MB1 ปี55101redreqour
[Chinese Music] Eer Jia Ming - She's More Lonely Than Fireworks DSDH [APE]
2019-07-24 09:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
337.71 MB1 ปี46901redreqour
[Chinese Music] Yao Si Ting & A Mu - Toward To Sing Vol.3 [WAV]
2019-07-22 15:36:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
324.87 MB1 ปี326400redreqour
[Chinese Music] Miao Yin Ren - Kite [WAV]
2019-08-11 07:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
323.42 MB1 ปี335700redreqour
[Chinese Music] Wang Jun - The Exclusive Is Love Sing IV DSD [APE]
2019-08-14 07:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
320.58 MB1 ปี56801redreqour
[Chinese Music] Liang Zi Dan - Purple Voice DSD [APE]
2019-08-18 06:49:43 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
313.10 MB1 ปี526201redreqour
สันติ ดวงสว่าง - ท๊อปฮิต 5 [FLAC+CUE]
2019-10-20 05:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
311.81 MB1 ปี78,55910redreqour
[Chinese Music] Huang Hongying - Hakka Lady LPCD45 [APE]
2019-07-10 05:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
293.58 MB1 ปี42901redreqour
[Chinese Music] Black Duck - Goddess Of Mercy In The Heart DSD [FLAC]
2019-06-27 21:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
286.60 MB1 ปี39201redreqour
[Chinese Music] Tan Jing - Collection Songs Of The TV Works [FLAC]
2019-08-28 08:22:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
284.26 MB1 ปี1634000redreqour
[Chinese Music] Olivia Tsao - A Song of Missing [FLAC]
2019-08-17 18:09:27 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
266.95 MB1 ปี1224611redreqour
[Chinese Music] Yang Yuying - Because of you [Ape]
2020-04-23 03:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
261.61 MB7 เดือน121800redreqour
[Chinese Music] Chen Fen Lan - Difficult to Separate [APE]
2020-06-15 21:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
257.20 MB5 เดือน58901redreqour
[Chinese Music] Joey Yung - Little [FLAC]
2019-08-13 17:17:31 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
250.93 MB1 ปี127701redreqour
ยอดรัก สลักใจ - ซูเปอร์ท๊อปฮิต 1 [FLAC]
2019-08-21 10:46:02
241.08 MB1 ปี513,72010redreqour
[Chinese Music] Lin Cui Ping - Feng Fei Sha (Singapore Edition) [APE]
2019-08-29 03:34:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
218.96 MB1 ปี534101redreqour