สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Tsai Chin - Leaving Home LPCD45 [WAV]
2020-02-15 21:04:02
442.03 MB11 เดือน658000redreqour
[Chinese Music] Lin Yu Ying - Love Song · Victories [WAV]
2019-07-14 13:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
441.58 MB1 ปี44100redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Leaving Home LPCD45 [WAV]
2019-12-10 08:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
441.46 MB1 ปี538900redreqour
The Very Best of Country [FLAC+CUE]
2020-02-15 01:30:02
441.24 MB1 ปี715,32410redreqour
[Chinese Music] Lin Shan - Talk About Life With Smile [WAV]
2020-03-29 07:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
441.09 MB10 เดือน516900redreqour
[Chinese Music] Yang Yu Ying - Story [WAV]
2020-05-09 21:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
440.10 MB8 เดือน39200redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Time Passing Swiftly Like Flowing Water DSD [WAV]
2020-12-15 14:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
437.88 MB1 เดือน327820redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - The Song of Taiwan 3 [WAV]
2019-07-10 04:51:06 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
437.80 MB1 ปี44300redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Best Test II (Sexy Girl) DXD [FLAC]
2019-11-01 18:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
437.22 MB1 ปี32,27500redreqour
[Chinese Music] Hong Bai Hui - Infatuation [WAV]
2020-03-20 11:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
436.24 MB10 เดือน45100redreqour
[Chinese Music] Tracy Huang - Traces Of Love [WAV]
2020-06-24 07:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
434.34 MB7 เดือน540910redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - The Song of Taiwan 5 [WAV]
2019-07-10 02:56:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
433.32 MB1 ปี43300redreqour
[Chinese Music] Lin Shan - The Stone Heart [WAV]
2020-06-01 12:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
432.09 MB8 เดือน56100redreqour
[Chinese Music] Huang Hong Ying - Dedication LPCD1630 [WAV]
2019-07-25 21:35:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
431.96 MB1 ปี320100redreqour
[Chinese Music] Chen Jia - We Meet Again Teresa Teng II HQCD [WAV]
2021-01-03 06:04:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
431.91 MB1 สัปดาห์457760redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Elegant HQCD [FLAC]
2019-12-21 07:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
431.73 MB1 ปี327500redreqour
[Chinese Music] Elva - I love my [heart AV 100 Celebration Edition] (Taiwan version)
2020-03-02 08:51:02
431.52 MB11 เดือน636800redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - 2015 Right Here Waiting DTS-ES [WAV]
2020-04-17 19:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
431.24 MB9 เดือน1291810redreqour
[Chinese Music] Guo Yan - Melt With The Warmth Of Sadness DTS-ES [WAV]
2019-11-05 11:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
430.82 MB1 ปี128500redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Back To Te Future (Mandarin Old Song) [WAV]
2019-12-07 13:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
428.91 MB1 ปี418900redreqour
[Chinese Music] Kan Kan - Through The Fragrance Of Life DSD [WAV]
2019-07-31 04:54:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
427.95 MB1 ปี427100redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - The Mind Rangeland [WAV]
2019-10-24 10:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
426.94 MB1 ปี321300redreqour
[Chinese Music] Wang MU - Watchmen DTS-ES [WAV]
2019-09-11 07:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
426.57 MB1 ปี1236000redreqour
[Chinese Music] Yang Yu Ying - The Sing Left My Mother To Me [WAV]
2020-06-28 04:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
426.48 MB7 เดือน528300redreqour
[Chinese Music] Meng Ting Wei - Sign Language [WAV]
2019-12-30 17:13:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
425.37 MB1 ปี510600redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Snowflake [WAV]
2019-12-22 12:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
424.16 MB1 ปี411100redreqour
[Chinese Music] Jody Chiang - Emigrated [WAV]
2020-03-03 19:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
423.12 MB11 เดือน420700redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Gold DSD [APE]
2020-05-13 09:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
417.60 MB8 เดือน312800redreqour
[Chinese Music] Li Shuo - First Tasted The Loneliness LPCD45 [WAV]
2019-11-16 00:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
417.56 MB1 ปี516000redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs HQCD [FLAC]
2019-09-24 13:06:01
416.01 MB1 ปี349500redreqour
[Chinese Music] Mao A Min - Singing and Living [WAV]
2019-07-14 13:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
413.76 MB1 ปี45200redreqour
[Chinese Music] Timi Zhuo - My Dear DTS-ES [WAV]
2020-06-24 08:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
411.46 MB7 เดือน1319810redreqour
[Chinese Music] VA - Audition Collection · Test Machine No.11 HDCD [FLAC]
2020-01-22 06:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
410.96 MB1 ปี385900redreqour
[Chinese Music] Ivyan - Wu • Guo [WAV]
2019-11-16 08:58:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
410.57 MB1 ปี1229500redreqour
[Chinese Music] Li Meng Yao - Tore Heart Crack Lung of Love DSD [FLAC]
2020-03-20 12:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
408.78 MB10 เดือน45000redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - The Beauty Songs DSD [WAV]
2019-07-15 09:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
408.40 MB1 ปี511700redreqour
[Chinese Music] Meng Ran - Smiling Mask [WAV]
2019-07-28 09:46:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
403.91 MB1 ปี36500redreqour
[Chinese Music] Yang Yin Yin - Sound From Yin Yin HQCD [FLAC]
2019-09-22 10:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
403.75 MB1 ปี428200redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Light Exquisite Feelings (Light Motion) K2HD [WAV]
2020-03-08 09:55:02
401.52 MB11 เดือน575800redreqour
[Chinese Music] Kan Kan - I Am Kan Kan [WAV]
2020-04-23 03:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
399.58 MB9 เดือน411400redreqour
[Chinese Music] Tong Fei - Listen DSD [WAV]
2019-07-04 08:25:16 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
398.52 MB1 ปี17900redreqour
[Chinese Music] Hong Bai Hui - Much Mulberry [WAV]
2019-07-21 04:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
396.10 MB1 ปี45300redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - The Fresh Breeze Blows Gently HQCDII [WAV]
2019-09-07 15:18:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
395.91 MB1 ปี420210redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Red Folk Song · Flower In Rainy Night [FLAC]
2020-02-21 10:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
395.88 MB11 เดือน416400redreqour
[Chinese Music] Duan Mei Mei - Mold Rain Shade [WAV]
2019-07-04 02:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
394.93 MB1 ปี58200redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - My Song (Purple Silver Alloy AQCD) [WAV]
2019-08-05 11:28:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
393.25 MB1 ปี436000redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - My Song DTS [WAV]
2020-06-01 15:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
392.84 MB8 เดือน1217900redreqour
[Chinese Music] Jenny Tseng - Conifer • Flowers of Shanghai [WAV]
2019-09-14 16:51:45 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
391.46 MB1 ปี511800redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - The Morning Say Farewell 2CD [FLAC]
2019-07-04 17:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
390.60 MB1 ปี1814200redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Back To The Future (Taiwan Old Song) [WAV]
2020-04-23 03:11:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
388.36 MB9 เดือน58000redreqour