สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Zhao - TEST-CD No.34 2CD
2020-02-27 13:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.25 GB11 เดือน868700redreqour
[Chinese Music]VA - 2017 Top 10 HI-FI Compilation Album Of The Year DTS-ES [WAV]
2020-03-08 10:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.23 GB11 เดือน3228100redreqour
[Chinese Music] VA - 2018 The Most Popular Female Singer DTS-ES [WAV]
2019-07-30 10:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.23 GB1 ปี369100redreqour
[Chinese Music] VA - Fever Five Pedestrian DTS-ES [WAV]
2020-02-05 10:42:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.22 GB1 ปี326700redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Looking Grassland DTS-ES 2CD [WAV]
2020-01-22 07:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.21 GB1 ปี3411100redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Mandarin Life 3CD [WAV]
2020-05-14 21:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.20 GB8 เดือน1237300redreqour
[Chinese Music] VA - Ten Sad Female DTS 2CD [WAV]
2019-12-23 12:16:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.20 GB1 ปี3226420redreqour
[Chinese Music] Chang An - Beautiful Lark LPCD 2CD [WAV]
2020-10-18 07:00:04 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB3 เดือน836020redreqour
[Chinese Music] VA - Woman's Warmth DTS-ES 2CD [WAV]
2019-12-12 00:42:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB1 ปี3092900redreqour
[Chinese Music] Jiang Yang Zhuo Ma - Promise DTS-ES 2CD [WAV]
2019-07-29 06:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB1 ปี348400redreqour
[Chinese Music] VA - Beauty Song HQCD (Vinyl) 2CD [WAV]
2019-12-10 18:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB1 ปี3434400redreqour
[Chinese Music] VA - Audition Five Female Voices 2 DTS-WAV 2CD [WAV]
2019-08-05 08:25:48 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB1 ปี3216200redreqour
[Chinese Music] Tan Yan - TEST-CD NO.39 DTS-ES [WAV
2019-08-31 01:36:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB1 ปี343,72510redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.33 DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-20 20:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.18 GB10 เดือน2759410redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.33 DTS-ES 2CD [WAV]
2020-04-19 05:44:02
1.18 GB9 เดือน2766800redreqour
[Chinese Music] VA - The Voice Of Grassland DTS-ES 2CD [WAV]
2020-01-22 11:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.17 GB1 ปี3110500redreqour
[Chinese Music] VA - HiFi Fever World (Bass Area) DTS 2CD [WAV]
2019-12-10 11:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB1 ปี3025900redreqour
[Chinese Music] Black Duck - The Top Duel Of Black Duck (Yang Man VS Fan Tong Zhou) DSD 2CD [WAV]
2020-04-23 01:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB9 เดือน327100redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Beauty Ears DTS 2CD [WAV]
2019-10-30 18:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB1 ปี301,31800redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Lonely Night 7 DTS 2CD [WAV]
2020-12-11 02:31:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB1 เดือน3032430redreqour
[Chinese Music] VA - HiFi Best Girl Audition 2CD [WAV]
2019-12-05 17:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB1 ปี667010redreqour
[Chinese Music] Dedema - The Purest Mezzo Soprano of Grassland HQCD 2CD [WAV]
2019-08-10 07:32:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB1 ปี327000redreqour
[Chinese Music] VA - One Person One Song (ONE HIFI Singer) 2CD [WAV]
2019-10-22 08:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB1 ปี3426900redreqour
[Chinese Music] Jiang Ling - Nan Fang Gold Series 2CD [WAV]
2019-07-10 03:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.16 GB1 ปี85400redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Audition Faye Wong (Because of Love) DTS-ES [WAV]
2019-11-03 10:20:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB1 ปี321,646110redreqour
[Chinese Music] Faye Wong - Legendary Youth DTS 2CD [WAV]
2019-12-31 10:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB1 ปี3014700redreqour
[Chinese Music] VA - Enchanted Mezzo Soprano DTS-ES 2CD [WAV]
2019-08-04 08:23:30 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB1 ปี307200redreqour
[Chinese Music] VA - Top Charts Of The Best Albums No.1 [WAV]
2019-08-02 17:58:53 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB1 ปี3211300redreqour
[Chinese Music] Jiang Zhimin VS Zhou Hong - Sweet Honey DTS 2CD [WAV]
2019-07-19 09:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB1 ปี3032200redreqour
[Chinese Music] VA - Difficult To Continue Love 2CD [WAV]
2019-12-18 08:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.15 GB1 ปี3024800redreqour
[Chinese Music] Kan Kan - Melancholy Beauty 2CD [WAV]
2019-08-13 05:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.14 GB1 ปี3014400redreqour
[Chinese Music] Black duck - Unforgettable Voice DTS-ES 2CD [WAV]
2019-07-01 07:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.13 GB1 ปี325300redreqour
[Chinese Music] VA - The Forgotten Old Songs · Crystal Gold Disc 2CD [WAV]
2020-03-16 00:55:02
1.13 GB10 เดือน3054200redreqour
[Chinese Music] Tong Li - The Exclusive Is Love Sing DSD 2CD [WAV]
2019-08-08 20:02:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.13 GB1 ปี1025401redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Hurt The Heart Of The Tears 2CD [WAV]
2019-08-20 07:09:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.13 GB1 ปี3221600redreqour
[Chinese Music] VA - HIFI Audition Collection · Second Quarter of The Girls Articles DTS 2CD [WAV]
2020-01-19 04:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.12 GB1 ปี341,66910redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Impressive 2014 (annual circulation) 2CD [WAV +CUE]
2020-12-11 02:10:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.12 GB1 เดือน636230redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Classic Gold Disc 1-2 2CD [WAV]
2019-11-14 12:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.11 GB1 ปี1040100redreqour
[Chinese Music] Black Duck - 15th Anniversary of Black Duck HD 2CD [WAV]
2019-06-27 21:35:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.11 GB1 ปี612100redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Lonely Night 8 DTS 2CD [WAV]
2020-02-03 10:00:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.11 GB1 ปี3021700redreqour
[Chinese Music] VA - Love In Sweet Songs · Top Hi-Fi Version 2CD [WAV]
2019-11-18 18:34:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.11 GB1 ปี3245500redreqour
[Chinese Music] VA - Best HIFI Voices OF Chinese (Germany HD 24K Gold Disc) [WAV]
2019-07-25 09:13:22 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.10 GB1 ปี646130redreqour
[Chinese Music] Feng Fei Fei - Golden Song + Best Selection DSD 2CD [WAV]
2020-03-21 15:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.10 GB10 เดือน827310redreqour
[Chinese Music] Feng Fei Fei - Songs Featured DSD 2CD [WAV]
2019-02-13 07:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.10 GB2 ปี628800redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.38 2CD [WAV]
2020-03-03 06:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.10 GB11 เดือน866410redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Voice Like The Dew HQCDII 2CD [WAV]
2019-07-02 20:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.08 GB1 ปี3019700redreqour
[Chinese Music] VA - Respiratory Women DSD 2CD [WAV]
2019-07-24 05:53:45 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.07 GB1 ปี106900redreqour
[Chinese Music] VA - Old Shanghai • Classic Old Songs 2CD [WAV]
2019-12-19 16:17:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.07 GB1 ปี530500redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - The Lonely Person Easy Drunk 2CD [WAV]
2019-07-15 20:31:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.07 GB1 ปี3110600redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - HIFI Voices Of Female HD 24K Gold Disc 2CD [WAV]
2019-08-23 02:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.06 GB1 ปี827610redreqour