สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Liu Ziling - New Lounge Songs DSD [WAV]
2020-01-18 14:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
387.62 MB1 ปี539700redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - View The Heart DTS-ES [WAV]
2019-07-15 20:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
381.76 MB1 ปี87000redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Mountains You and Me [WAV]
2019-07-13 21:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
379.90 MB1 ปี539700redreqour
(แจ้) ดนุพล แก้วกาญจน์ 16 เพลงคลาสสิก ชุด ดอกไม้ให้คุณ [FLAC+CUE]
2020-02-10 04:03:02
379.47 MB1 ปี85,82440redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - The Original I DSD [APE]
2020-01-01 05:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
374.81 MB1 ปี413000redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Gu Zheng Came Across Tong Li DSD [FLAC]
2019-12-30 13:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
371.97 MB1 ปี340720redreqour
[Chinese Music] Ma Xiao Jun - Lonely Poison [WAV]
2019-07-26 18:09:19 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
371.25 MB1 ปี310600redreqour
[Chinese Music] Agnes Chan - Original 1 (A New Beginning) [WAV]
2019-12-12 16:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
370.55 MB1 ปี527500redreqour
[Chinese Music] Wang Yi Xin - Just Love Once DTS-ES [WAV]
2019-11-02 18:17:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
370.34 MB1 ปี1188600redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - LPCD45 [Ape]
2019-07-07 23:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
370.04 MB1 ปี321600redreqour
[Chinese Music] Lin Shu Juan - Golden Love Songs III [APE]
2019-10-27 03:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
368.17 MB1 ปี512200redreqour
สันติ ดวงสว่าง - ท็อปฮิต 33 [FLAC+CUE]
2019-10-13 06:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
366.77 MB1 ปี75,58801redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs 4 DSD [FLAC]
2019-11-28 02:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
366.10 MB1 ปี437400redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs 3 [FLAC]
2019-09-26 02:38:02
365.08 MB1 ปี343700redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Mandarin Collection 15 (Japan Denon 24K Gold Disc) [APE]
2019-09-25 10:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
364.18 MB1 ปี433600redreqour
[Chinese Music] Lin Shu Juan - Golden Love Songs II [APE]
2019-10-28 18:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
362.29 MB1 ปี59400redreqour
[Chinese Music] Chang An - A Small Wish A2HD [WAV]
2019-06-30 06:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
360.37 MB1 ปี1721700redreqour
[Chinese Music] Li Meng Yao - Perserverance DSD [FLAC]
2020-02-04 11:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
360.11 MB1 ปี419900redreqour
[Chinese Music] Meng Lei - Magic Dream HQCD [FLAC]
2019-08-13 09:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
358.05 MB1 ปี323200redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Who With Moon HD [APE]
2019-07-31 07:56:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
357.37 MB1 ปี36700redreqour
[Chinese Music] Lily Chan - 1.825m [WAV]
2019-07-02 19:05:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
356.41 MB1 ปี16700redreqour
สันติ ดวงสว่าง - ท๊อปฮิต 33 ชุด 2 [FLAC+CUE]
2020-02-20 12:41:01
351.21 MB11 เดือน84,43602redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs 5 DSD [FLAC]
2020-02-23 11:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
350.53 MB11 เดือน453610redreqour
[Chinese Music] Lin Xia - Miss You Every Day DSD [WAV]
2020-06-01 13:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
349.12 MB8 เดือน38710redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - 20th Century Chinese Pop Music Celebrity Collection [FLAC]
2019-07-09 07:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
340.24 MB1 ปี55100redreqour
[Chinese Music] Eer Jia Ming - She's More Lonely Than Fireworks DSDH [APE]
2019-07-24 09:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
337.71 MB1 ปี46900redreqour
[Chinese Music] Yao Si Ting & A Mu - Toward To Sing Vol.3 [WAV]
2019-07-22 15:36:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
324.87 MB1 ปี326400redreqour
[Chinese Music] Miao Yin Ren - Kite [WAV]
2019-08-11 07:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
323.42 MB1 ปี335700redreqour
[Chinese Music] Wang Jun - The Exclusive Is Love Sing IV DSD [APE]
2019-08-14 07:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
320.58 MB1 ปี56800redreqour
[Chinese Music] Liang Zi Dan - Purple Voice DSD [APE]
2019-08-18 06:49:43 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
313.10 MB1 ปี526200redreqour
สันติ ดวงสว่าง - ท๊อปฮิต 5 [FLAC+CUE]
2019-10-20 05:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
311.81 MB1 ปี78,56011redreqour
[Chinese Music] Huang Hongying - Hakka Lady LPCD45 [APE]
2019-07-10 05:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
293.58 MB1 ปี42900redreqour
[Chinese Music] Black Duck - Goddess Of Mercy In The Heart DSD [FLAC]
2019-06-27 21:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
286.60 MB1 ปี39200redreqour
[Chinese Music] Tan Jing - Collection Songs Of The TV Works [FLAC]
2019-08-28 08:22:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
284.26 MB1 ปี1634000redreqour
[Chinese Music] Olivia Tsao - A Song of Missing [FLAC]
2019-08-17 18:09:27 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
266.95 MB1 ปี1225900redreqour
[Chinese Music] Yang Yuying - Because of you [Ape]
2020-04-23 03:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
261.61 MB9 เดือน121800redreqour
[Chinese Music] Chen Fen Lan - Difficult to Separate [APE]
2020-06-15 21:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
257.20 MB7 เดือน58900redreqour
[Chinese Music] Joey Yung - Little [FLAC]
2019-08-13 17:17:31 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
250.93 MB1 ปี127700redreqour
ยอดรัก สลักใจ - ซูเปอร์ท๊อปฮิต 1 [FLAC]
2019-08-21 10:46:02
241.08 MB1 ปี514,79100redreqour
[Chinese Music] Lin Cui Ping - Feng Fei Sha (Singapore Edition) [APE]
2019-08-29 03:34:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
218.96 MB1 ปี534100redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Hallelujah [FLAC]
2019-12-15 19:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
175.17 MB1 ปี937300redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Who Knows The Woman Flower [WAV]
2019-07-04 05:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
132.45 MB1 ปี56900redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - Take The Wrong Car • TV Original Soundtrack [FLAC]
2019-07-24 07:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
124.07 MB1 ปี87300redreqour
[Chinese Music] Sun Lu - How To Meet You EP [FLAC]
2020-02-21 10:00:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
112.87 MB11 เดือน630300redreqour
สว้สดีเพื่อน TT.ทุกท่าน....!
2019-07-16 16:13:49 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
60.80 KB1 ปี1500redreqour