สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
Tong Li VS Wang Hao - Toward To Sing VOL.7 DSD [WAV]
2020-03-04 08:50:02
589.59 MB11 เดือน41,10210redreqour
[Chinese Music] VA - Best Hit For The 30 Years DTS-ES 2CD [WAV]
2019-11-16 11:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.36 GB1 ปี341,10210redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - Red Folk Song [WAV]
2019-11-04 10:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
560.62 MB1 ปี141,09000redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Test Machine [WAV]
2020-01-10 01:39:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
645.45 MB1 ปี51,07300redreqour
[Chinese Music] Lei Ting [雷婷] - 逆流成河 DTS-ES 2CD [WAV]
2019-08-29 19:43:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.39 GB1 ปี361,06800redreqour
[Chinese Music] VA - Famous Stars and Famous Songs 6 DSD [WAV]
2020-02-21 12:25:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
527.99 MB1 ปี31,05211redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Tong Li Test Record (24BIT-96KHZ) [WAV]
2020-02-15 17:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
610.24 MB1 ปี41,05201redreqour
[Chinese Music] VA - HI-FI Best Test III (Injury Male) DXD [WAV]
2019-12-18 17:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
702.05 MB1 ปี181,03601redreqour
[Chinese Music] VA - 2015 Annual Favorite Riders Audiophile 2CD [WAV]
2020-02-26 04:59:02
1.34 GB11 เดือน361,02900redreqour
[Chinese Music] Yao Ying Ge - Waiting For You DSD [WAV]
2019-09-30 18:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
587.65 MB1 ปี51,02800redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Top Ten Chinese Gold Songs DTS-ES [WAV]
2020-12-10 23:24:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
537.60 MB1 เดือน141,01230redreqour
[Chinese Music] Eer Jia Ming - Dream Away The Time With You DTS [WAV]
2019-12-01 12:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
551.87 MB1 ปี141,01200redreqour
[Chinese Music] Yao Si Ting - Yao Si Ting [WAV]
2019-08-29 07:37:02
705.51 MB1 ปี41,01200redreqour
[Chinese Music] Peng Qing - Perhaps Love DSD [WAV]
2019-08-14 04:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
615.86 MB1 ปี1596800redreqour
[Chinese Music] Bai Xiao - Heartbeat DSD [WAV]
2019-12-09 05:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
550.37 MB1 ปี595800redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Folk Song HQCD [WAV]
2019-09-20 21:32:02
597.67 MB1 ปี495511redreqour
[Chinese Music] Xiao Hua - Brew • Flower Chanting HQCD II [WAV]
2019-09-22 10:48:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
603.56 MB1 ปี492900redreqour
[Chinese Music] VA - Woman's Warmth DTS-ES 2CD [WAV]
2019-12-12 00:42:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.19 GB1 ปี3092900redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - 2015 Right Here Waiting DTS-ES [WAV]
2020-04-17 19:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
431.24 MB10 เดือน1291810redreqour
[Chinese Music] Lan Lan - Voice of Lan Lan XRCD2 [WAV] เพลงเพราะ เสียงดีมากกกก
2019-08-01 03:57:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
581.10 MB1 ปี591720redreqour
[Chinese Music] VA - The Angels Sing 2 ● Homestead DTS-ES [WAV]
2019-11-04 10:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
490.77 MB1 ปี1591600redreqour
[Chinese Music] Adia Chan - Beside the Seaside, Beside the Sea [WAV]
2019-10-10 16:01:09 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
505.70 MB1 ปี590600redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Eternal Picture DSD [WAV]
2019-10-24 11:06:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
582.81 MB1 ปี490311redreqour
[Instrumental Music] Chen Lin - Saxophone Jasmine Flower [WAV]
2020-10-30 16:10:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
562.98 MB3 เดือน589850redreqour
[Chinese Music] Liu Ziling - As Warm, As Cantabile DTS-ES [WAV]
2019-09-27 03:31:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
519.43 MB1 ปี1489700redreqour
[Chinese Music] Wang Yi Xin - Just Love Once DTS-ES [WAV]
2019-11-02 18:17:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
370.34 MB1 ปี1188600redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Unparallel Vinyl 2CD [WAV]
2019-08-27 01:25:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1,014.11 MB1 ปี887810redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Under The Moon Light DSD [SACD-ISO]
2020-01-11 09:00:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
2.11 GB1 ปี287800redreqour
[Chinese Music] VA - Fever Demonstration Days Disc [WAV]
2020-06-18 06:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
623.74 MB7 เดือน486920redreqour
[Chinese Music] VA - Audition Collection · Test Machine No.11 HDCD [FLAC]
2020-01-22 06:54:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
410.96 MB1 ปี385901redreqour
[Chinese Music] Lei Ting - Hi-End Best Vocal Test Album (purple silver alloy AQCD) [WAV]
2019-08-02 08:29:02
635.70 MB1 ปี384900redreqour
[Chinese Music] VA - TEST-CD No.37 2CD [WAV]
2020-02-21 07:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.06 GB1 ปี884410redreqour
[Chinese Music] VA - Ultimate Voice (Collector's Edition) [WAV]
2020-03-19 07:15:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
575.45 MB11 เดือน382100redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - Gold Tsai Chin [WAV]
2020-03-17 21:40:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
510.51 MB11 เดือน1882100redreqour
[Chinese Music] VA - 2007 Ten Big Fever The Photograph Record DSD [WAV]
2020-08-20 05:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
648.15 MB5 เดือน1581610redreqour
[Chinese Music] VA - Extreme Voice Female I_II_III DTS 3CD [WAV]
2019-11-09 07:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.64 GB1 ปี4279600redreqour
[Chinese Music] VA - Comfortable Music For Ears DTS [WAV]
2019-11-10 07:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
655.97 MB1 ปี1778700redreqour
[Chinese Music] Tong Li - King of Listeners No.1 (Cantonese Version) DSD [WAV]
2020-12-15 09:19:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
626.06 MB1 เดือน1678460redreqour
[Chinese Music] Zhao - Bass Vocal (Purple silver alloy) AQCD [WAV]
2021-01-04 06:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
524.96 MB2 สัปดาห์477950redreqour
[Chinese Music] Yang Yu Ying - 20th Century Chinese Pop Music Celebrities [WAV]
2019-09-28 10:19:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
633.37 MB1 ปี577900redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Hi-Fi Special Edition Folk Songs DTS-ES [WAV]
2019-11-04 10:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
581.99 MB1 ปี1576210redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Love Song Collection K2HD (24-bit 100 kHz Mastering) 8CD [WAV]
2019-08-09 08:43:14 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
3.38 GB1 ปี2675920redreqour
[Chinese Music] Teresa Teng - Light Exquisite Feelings (Light Motion) K2HD [WAV]
2020-03-08 09:55:02
401.52 MB11 เดือน575800redreqour
[Chinese Music] Tong Li - Best TV Movie Golden Melody DTS-ES [WAV]
2020-01-04 05:36:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
546.51 MB1 ปี1475610redreqour
[Chinese Music] VA - Fever Red Folk Song HQCD 3CD [WAV]
2019-09-18 21:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.93 GB1 ปี5175600redreqour
[Chinese Music] Zhou Hong - Audiophile Ultimate Edition K2HD 2CD [WAV]
2019-11-04 05:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.04 GB1 ปี675001redreqour
[Chinese Music] VA - Best HIFI Voices OF Chinese (Germany HD 24K Gold Disc) [WAV]
2021-01-20 03:48:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.10 GB3 วัน6749180redreqour
[Chinese Music] VA - Teresa Teng Memorial Album (purple silver alloy AQCD) [WAV]
2020-12-04 05:45:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
569.61 MB1 เดือน6748101redreqour
[Chinese Music] VA - The Most Perfect Fever Beautiful Sound 10CD [WAV]
2019-09-10 18:12:26 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
6.83 GB1 ปี16474600redreqour
[Chinese Music] Tsai Chin - XRCD Special [WAV]
2019-09-19 09:09:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
727.86 MB1 ปี572300redreqour