สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chinese Music] Camy Tang - Gold Record 1 [WAV]
2019-06-28 08:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
568.56 MB1 ปี45400redreqour
[Chinese Music] Chen Guo - Charm Vol.4 [WAV]
2019-07-22 08:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
566.87 MB1 ปี45300redreqour
[Chinese Music] Black duck - Unforgettable Voice DTS-ES 2CD [WAV]
2019-07-01 07:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.13 GB1 ปี325300redreqour
[Chinese Music] Cao Ying - Wet Kiss SRS + WIZOR [WAV]
2019-06-29 22:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
626.75 MB1 ปี45300redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Om Mani Padme Hum [WAV]
2019-07-10 03:56:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
573.74 MB1 ปี55300redreqour
[Chinese Music] Hong Bai Hui - Much Mulberry [WAV]
2019-07-21 04:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
396.10 MB1 ปี45300redreqour
[Chinese Music] Hong Bai Hui - Taiwan Hundred Red Flowers [WAV]
2020-02-03 11:55:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
444.26 MB1 ปี45300redreqour
[Chinese Music] Yang Yin Yin - Missed The Valentine's DTS-ES [DTS]
2019-09-15 09:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
608.82 MB1 ปี155200redreqour
[Chinese Music] Gu Xuan - Melody All Over The Land 1 [WAV]
2019-07-09 04:34:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
632.79 MB1 ปี165200redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - The Story Of Spring . Long Great Wall [WAV]
2019-07-06 08:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
681.47 MB1 ปี55200redreqour
[Chinese Music] Mao A Min - Singing and Living [WAV]
2019-07-14 13:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
413.76 MB1 ปี45200redreqour
[Chinese Music]Chen Si yu - Whispers 2 [WAV]
2019-07-24 08:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
578.92 MB1 ปี55200redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - Listen to Me [WAV]
2019-10-16 23:41:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
511.04 MB1 ปี35200redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - 20th Century Chinese Pop Music Celebrity Collection [FLAC]
2019-07-09 07:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
340.24 MB1 ปี55100redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - Thoughts Under The Moonlight [WAV]
2019-07-06 08:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
539.80 MB1 ปี55100redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Moved [WAV]
2019-07-14 14:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
468.20 MB1 ปี45100redreqour
[Chinese Music] Sun Yan - Don't Say Love Me Again DSD [WAV]
2019-07-17 20:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
605.68 MB1 ปี165100redreqour
[Chinese Music] Su Man - 1970 HQCD [WAV]
2019-07-17 20:50:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
547.84 MB1 ปี145100redreqour
[Chinese Music] Bina - Sad Reason DSD [WAV]
2018-08-06 08:59:16 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
600.38 MB2 ปี55101redreqour
[Chinese Music] Hong Bai Hui - Infatuation [WAV]
2020-03-20 11:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
436.24 MB11 เดือน45100redreqour
[Chinese Music] Gong Yue - Fever Queen DTS-ES [DTS]
2019-07-24 09:26:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
678.52 MB1 ปี145100redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Don't Use Next To Comfort Me 3CD [APE]
2019-07-03 18:26:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.00 GB1 ปี125101redreqour
[Chinese Music] Li Meng Yao - Tore Heart Crack Lung of Love DSD [FLAC]
2020-03-20 12:47:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
408.78 MB11 เดือน45000redreqour
[Chinese Music] Dedema - My Roots In The Prairie [WAV]
2019-12-22 10:11:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
558.83 MB1 ปี35000redreqour
[Chinese Music] Karen Mok - Half Time (Hi-Res 24bit 48.1khz | DTS-ES) [FLAC | WAV]
2020-02-04 11:46:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
999.23 MB1 ปี265001redreqour
[Chinese Music] Lin Xia - The Best Songs [WAV]
2019-07-24 09:29:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
615.65 MB1 ปี34900redreqour
[Chinese Music] Li Meng Yao - Dream Ahead Moon DTS-ES [WAV]
2019-12-22 11:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
561.60 MB1 ปี164900redreqour
[Chinese Music] Li Han Xi - Just Like a Breeze (German Version) [WAV]
2019-07-13 05:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
534.07 MB1 ปี44900redreqour
[Chinese Music] Yi Jun - The Exclusive Is Love Sing II [WAV]
2019-07-16 07:58:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
646.28 MB1 ปี54900redreqour
[Chinese Music] VA - Fifteen The Soothing Female Voive Song DTS-ES [WAV]
2019-12-22 11:52:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
680.82 MB1 ปี174910redreqour
[Chinese Music] Zhang Wei Jia - The Fresh Breeze Blows Gently DTS-ES [WAV]
2019-07-17 07:54:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
548.11 MB1 ปี164800redreqour
[Chinese Music] Qing Yao - Amorous Lady [WAV]
2019-07-24 07:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
716.54 MB1 ปี174700redreqour
[Chinese Music] Sally Yeh - Sally Yeh LPCD45II [WAV]
2019-07-17 07:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
632.24 MB1 ปี44700redreqour
[Chinese Music] Dong Wen Hua - 100 Years DSD [WAV]
2019-07-06 06:51:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
621.18 MB1 ปี44600redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - The River of Yaluzangbu DTS-ES [WAV]
2019-10-06 16:58:01
549.22 MB1 ปี154600redreqour
[Chinese Music] Xiao Wen - Dialogue IV [WAV]
2020-04-23 02:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
475.06 MB9 เดือน44600redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - The Voice From The Ganges [WAV]
2019-08-05 19:51:02
467.80 MB1 ปี44600redreqour
[Chinese Music] Gan Ya Dan - The Exclusive Is Love Sing Vol.5 [WAV]
2019-07-09 09:17:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
609.69 MB1 ปี54600redreqour
[Chinese Music] Li Han Xi - Fei Tian 3 DTS-ES [WAV]
2020-04-23 02:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
465.36 MB9 เดือน154500redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - Xin Lu [WAV]
2019-07-10 06:06:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
534.61 MB1 ปี34400redreqour
[Chinese Music] Peng Li Yuan - The Original Sounds Century Collection [WAV]
2020-06-01 14:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
542.12 MB8 เดือน54400redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - Moonlight Flower DTS-ES [WAV]
2020-06-01 14:45:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
523.58 MB8 เดือน154400redreqour
[Chinese Music] Chen Rui - Love Is To Relyon DTS-ES 2CD [WAV]
2020-03-05 10:43:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.33 GB11 เดือน364411redreqour
[Chinese Music] Dedema - Looking at the Prairie [WAV]
2020-01-22 10:44:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
548.84 MB1 ปี34300redreqour
[Chinese Music] Huang Ssu Ting - The Song of Taiwan 3 [WAV]
2019-07-10 04:51:06 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
437.80 MB1 ปี44300redreqour
[Chinese Music] Lin Mei - Love Domain DSD [WAV]
2019-07-16 07:48:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
540.78 MB1 ปี164300redreqour
[Chinese Music] Shi Yi - Sunshine Lover [WAV]
2019-07-16 06:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
578.95 MB1 ปี34300redreqour
[Chinese Music] Liu Fang - Liu Fang Test Machine DTS-ES [DTS]
2019-07-24 09:39:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
692.73 MB1 ปี174200redreqour
[Chinese Music] Zheng Ying Fen - Untill You'll Be Back Someday DSD [WAV]
2020-04-23 02:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
529.51 MB9 เดือน54200redreqour
[Chinese Music] Cao Fu Jia - The Sky of Women DTS-ES6.1 [WAV]
2019-08-08 19:59:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
489.48 MB1 ปี144200redreqour