สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
Castudy Solidworks
2023-01-24 21:41:01
7.34 GB4 เดือน4220540Salee_Van
Tutorrial Solidwork Assembly (แก้ไขไฟล์เดิม)
2022-08-29 16:07:02
4.02 GB10 เดือน3124,02830Salee_Van
SolidWorks Simulation Professional (แก้ไขไฟล์เดิม)
2022-08-29 15:48:02
2.64 GB10 เดือน4756,58730Salee_Van
SolidWork Motion Analiysis (แก้ไขไฟล์เดิม)
2022-08-30 10:42:01
2.09 GB9 เดือน7254,18730Salee_Van
คู่มือการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
2018-07-08 07:29:31
21.65 MB5 ปี1674000Salee_Van