สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
แผนการสอน คอมพิวเตอร์ ป.3
2022-06-17 00:10:02
2.84 MB6 เดือน192410procom
แผนการสอน คอมพิวเตอร์ ป.2
2022-06-16 23:53:01
3.72 MB6 เดือน184200procom
แผนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ
2022-06-02 04:46:01
913.50 KB6 เดือน45,32500procom
แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
2022-05-23 17:55:01
12.29 MB6 เดือน172411procom
แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1
2022-05-23 17:44:02
11.51 MB6 เดือน11,65711procom
แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
2022-05-23 15:33:01
10.98 MB6 เดือน146910procom
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1
2022-05-23 11:28:01
20.48 MB6 เดือน139210procom
แผนการสอนพร้อมไฟล์ Data & Algorithm
2022-05-18 19:38:02
63.89 MB7 เดือน5542,32830procom
แผนการสอน คอมพิวเตอร์ ป.1
2022-05-13 18:15:02
35.04 MB7 เดือน283300procom
แผนการสอน ภาษาอังกฤษ ป.1
2021-02-16 11:53:02
3.70 MB1 ปี262410procom
แผนฯ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
2020-11-01 19:56:02
6.23 MB2 ปี2124301procom
แผนการสอน เรื่่องสมบัติเชิงกลของสสาร
2020-10-20 10:30:02
1.93 MB2 ปี2838100procom
แผนการสอน เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม
2020-10-07 04:53:02
2.01 MB2 ปี2194401procom
แผนการสอน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
2020-10-07 03:07:02
1.78 MB2 ปี1775300procom
แผนการสอนพร้อมไฟล์ เทคโนโลยีสำนักงาน
2020-09-22 10:28:02
49.31 MB2 ปี57078200procom
แผนการสอนพร้อมไฟล์ หลักการ Programming
2020-06-22 06:11:02
5.89 MB2 ปี352,72100procom
แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2
2020-06-15 10:34:02
12.33 MB2 ปี126101procom
แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3
2020-06-14 03:17:02
45.19 MB2 ปี141000procom
แผนการสอน ภาษาไทย ป.1
2020-02-06 22:57:02
15.65 MB3 ปี2312200procom
แผนการสอน คณิตศาสตร์ ป.1
2020-02-06 22:54:02
5.06 MB3 ปี1415000procom
แผนการสอน สังคมศึกษา ม.3
2019-06-19 07:58:02
10.30 MB3 ปี139700procom
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.4-6
2019-06-06 14:56:03
15.30 MB3 ปี19300procom
แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2
2018-07-20 01:50:04
8.61 MB4 ปี110601procom