สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
พวกเขาทำได้อย่างไร ตอน สร้างรถไฟความเร็วสูง ICE และ ผลิตปากกาลูกลื่น
2020-02-16 16:08:02 สารคดี
225.43 MB6 เดือน134720PunJan_Jaow_Kissana
สารคดี จารบี สารหล่อลื่นอุปกรณ์เครื่องจักร
2020-02-16 16:05:02 สารคดี
517.11 MB6 เดือน126901PunJan_Jaow_Kissana
สิ่งประดิษฐ์จากขยะ ตอน สร้างเครื่องผลิตไฟฟ้าใช้เอง
2020-01-06 00:51:02 สารคดี
514.47 MB7 เดือน146820PunJan_Jaow_Kissana
สารคดี พวกเขาทำไดอย่างไร ตอน ขั้นตอนการผลิต โคคา-โคล่า
2020-01-03 03:30:02 สารคดี
210.25 MB7 เดือน11,18130PunJan_Jaow_Kissana
สำรวจเมืองทองคำลึกลับ ทิมบักตู
2019-12-29 22:44:02 สารคดี
240.58 MB8 เดือน14800PunJan_Jaow_Kissana
พวกเขาทำได้อย่างไร ตอน เลเซอร์ตัดเหล็กและสร้างสนามกอล์ฟกลางทะเลทราย
2019-06-08 22:42:02 สารคดี
180.07 MB1 ปี137100PunJan_Jaow_Kissana