สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
FireHouse – 3 (1995) [WAVE]
2023-09-11 20:48:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
542.28 MB1 สัปดาห์2410120drgore
Firehouse – Hold Your Fire (1992) [WAVE]
2023-09-10 20:36:16 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
601.00 MB1 สัปดาห์3211330drgore
Firehouse – FireHouse (1990) [FLAC]
2023-08-28 19:33:48 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
405.33 MB3 สัปดาห์2914421drgore
Warrant – Belly To Belly Volume One (1996) [FLAC]
2023-08-28 17:34:14 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
318.93 MB3 สัปดาห์195220drgore
Dystopia – Human = Garbage (1994) [FLAC]
2023-08-18 20:21:49 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
381.57 MB1 เดือน171711drgore
NOFX – So Long And Thanks For All The Shoes (1997) [FLAC]
2023-08-18 19:47:31 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
253.48 MB1 เดือน22910drgore
NOFX – Heavy Petting Zoo (1996) [FLAC]
2023-08-09 15:01:40 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
271.38 MB1 เดือน236501drgore
NOFX - Maximum Rocknroll (1992) [FLAC]
2023-08-09 14:06:20 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
254.72 MB1 เดือน28810drgore
Descendents – Everything Sucks (1996) [FLAC]
2023-07-30 12:32:32 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
222.29 MB1 เดือน215010drgore
Descendents - Bonus Fat + Liveage! (1987) [FLAC]
2023-07-29 19:47:12 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
343.57 MB1 เดือน382800drgore
NOFX – Punk In Drublic (1994) [FLAC]
2023-07-23 20:35:23 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
273.57 MB2 เดือน223300drgore
NOFX – White Trash, Two Heebs And A Bean (1992) [FLAC]
2023-07-23 20:28:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
252.42 MB2 เดือน192300drgore
NOFX – Ribbed (1991) [FLAC]
2023-07-13 20:17:48 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
217.03 MB2 เดือน202810drgore
NOFX – S & M Airlines (1989) [FLAC]
2023-07-13 19:26:33 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
250.10 MB2 เดือน173500drgore
NOFX – Liberal Animation (1988) [FLAC]
2023-07-13 19:14:41 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
217.07 MB2 เดือน204000drgore
Biohazard – Means To An End (2005) [FLAC]
2023-07-11 18:33:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
255.29 MB2 เดือน17600drgore
Atreyu – Congregation Of The Damned (2009) [FLAC]
2023-07-11 13:28:33 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
544.05 MB2 เดือน284610drgore
Alien Ant Farm – Up In The Attic (2006) [FLAC]
2023-06-20 20:24:04 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
465.39 MB3 เดือน225910drgore
Alien Ant Farm – 3rd Draft (2005) [FLAC]
2023-06-20 20:01:50 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
375.60 MB3 เดือน154110drgore
Raging Speedhorn – Raging Speedhorn (2000) [FLAC]
2023-06-08 20:00:35 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
308.28 MB3 เดือน15700drgore
Alien Ant Farm – TruANT (2003) [FLAC]
2023-06-08 14:42:16 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
311.55 MB3 เดือน163300drgore
Bullet For My Valentine – Fever (2010) [FLAC]
2023-05-30 18:43:14 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
390.41 MB4 เดือน237510drgore
Bullet For My Valentine – Scream Aim Fire (2008) [WAVE]
2023-05-30 16:36:41 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
762.58 MB4 เดือน2913300drgore
Bullet For My Valentine – The Poison (2006) [FLAC]
2023-05-28 19:34:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
638.15 MB4 เดือน403500drgore
Alien Ant Farm – ANThology (2001) [FLAC]
2023-05-20 19:00:11 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
399.33 MB4 เดือน187410drgore
Alien Ant Farm – Greatest Hits (1999) [FLAC]
2023-05-19 19:51:14 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
292.92 MB4 เดือน159910drgore
Coal Chamber - Chamber Music (1999) [FLAC]
2023-05-17 10:33:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
407.21 MB4 เดือน198,56800drgore
Damn Yankees – Don't Tread (1992) [WAVE]
2023-05-08 19:34:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
607.83 MB4 เดือน166410drgore
Damn Yankees – Damn Yankees (1990) [WAVE]
2023-05-08 17:11:13 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
549.60 MB4 เดือน177310drgore
Warrant - Ultraphobic (1995) [FLAC]
2023-05-01 20:23:52 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
325.45 MB5 เดือน241500drgore
Warrant - Dog Eat Dog (1992) [FLAC]
2023-05-01 12:53:36 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
401.98 MB5 เดือน333310drgore
Warrant - Cherry Pie (1990) [FLAC]
2023-04-12 20:44:33 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
340.68 MB5 เดือน246600drgore
Warrant – Dirty Rotten Filthy Stinking Rich (1989) [FLAC]
2023-04-12 20:10:17 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
279.45 MB5 เดือน216600drgore
Tomb - Witches Sabbath (2011) [WAV]
2023-04-03 19:12:43 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
526.80 MB6 เดือน63100drgore
Agalloch – The Mantle (2002) [FLAC]
2023-04-03 15:45:43 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
472.81 MB6 เดือน212800drgore
Agalloch – Of Stone, Wind, And Pillor (2001) [FLAC]
2023-03-26 19:50:33 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
153.15 MB6 เดือน124900drgore
Agalloch - Pale Folklore (1999) [FLAC]
2023-03-26 17:53:29 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
396.14 MB6 เดือน193900drgore
Anathema – Alternative 4 (1998) [FLAC]
2023-03-17 18:50:23 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
377.81 MB6 เดือน263000drgore
Anathema – Eternity (1996) [FLAC]
2023-03-17 17:12:20 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
555.46 MB6 เดือน275200drgore
Anathema – The Silent Enigma (1995) [FLAC]
2023-03-06 20:06:42 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
318.73 MB7 เดือน144500drgore
Anathema – Serenades / The Crestfallen EP {2CD} (1995) [FLAC]
2023-03-06 15:34:17 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
570.08 MB7 เดือน252900drgore
Moonspell – The Great Silver Eye (2007) [FLAC]
2023-03-01 19:21:27 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
628.54 MB7 เดือน344000drgore
Moonspell – Memorial (2006) [FLAC]
2023-03-01 17:32:04 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
596.08 MB7 เดือน303310drgore
Wodensthrone – Loss (2009) [FLAC]
2023-02-18 20:56:09 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
482.66 MB7 เดือน213400drgore
Luna – On The Other Side Of Life (2015) [FLAC]
2023-02-18 19:59:10 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
421.33 MB7 เดือน935900drgore
Bell Witch – Longing (2012) [FLAC]
2023-02-10 19:36:27 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
385.03 MB8 เดือน71700drgore
Lost Inside – Hearts Will Grow Heavy (2011) [FLAC]
2023-02-10 18:56:42 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
260.89 MB8 เดือน171700drgore
Black Autumn – Aurora (Morgen Rothe Im Auffgang) (2010) [FLAC]
2023-02-04 19:14:23 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
280.99 MB8 เดือน264700drgore
Black Autumn – Rivers Of Dead Leaves (2008) [FLAC]
2023-02-04 18:53:22 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
212.39 MB8 เดือน135200drgore
My Dying Bride – A Line Of Deathless Kings (2006) [FLAC]
2023-01-29 20:13:00 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
464.02 MB8 เดือน202900drgore