สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
Exodus – Shovel Headed Kill Machine (2005) [FLAC]
2022-06-30 17:08:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
487.54 MB4 วัน213470drgore
Exodus – Tempo Of The Damned (2004) [FLAC]
2022-06-30 16:52:15 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
597.13 MB4 วัน314480drgore
Absinthium – One For The Road (2012) [FLAC]
2022-06-30 10:42:22 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
287.72 MB5 วัน164570drgore
Underoath - Survive Kaleidoscope (2008) [FLAC]
2022-06-21 15:11:21 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
386.09 MB2 สัปดาห์144620drgore
Underoath – Lost in the Sound of Separation (2008) [FLAC]
2022-06-21 15:04:14 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
287.31 MB2 สัปดาห์155820drgore
Helmet - Born Annoying (1995) [FLAC]
2022-06-19 12:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
242.17 MB2 สัปดาห์156110drgore
Graveworm – (N)Utopia (2005) [FLAC]
2022-06-17 15:58:20 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
426.98 MB2 สัปดาห์233711drgore
Cynic - Traced in Air (2008) [FLAC]
2022-06-17 13:34:04 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
259.15 MB2 สัปดาห์124310drgore
Cemetary – Black Vanity (1994) [FLAC]
2022-06-07 19:00:10 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
326.64 MB3 สัปดาห์192110drgore
Cemetary – Godless Beauty (1993) [FLAC]
2022-06-07 18:50:09 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
284.93 MB3 สัปดาห์172100drgore
Cemetary – An Evil Shade Of Grey (1992) [FLAC]
2022-06-07 16:49:14 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
255.30 MB3 สัปดาห์172510drgore
Bolt Thrower ‎– Who Dares Wins (1998) [FLAC]
2022-06-04 14:11:08 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
349.92 MB1 เดือน173500drgore
Bolt Thrower ‎– Mercenary (1998) [FLAC]
2022-06-04 12:57:50 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
355.10 MB1 เดือน206300drgore
Elvis Presley - The 50 Greatest Love Songs (2CD) [Flac]
2022-06-03 23:56:01
800.30 MB1 เดือน572,85490drgore
Darkthrone ‎– Ravishing Grimness (1999) [FLAC]
2022-05-21 14:26:52 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
317.47 MB1 เดือน154400drgore
Darkthrone ‎– Total Death (1996) [FLAC]
2022-05-21 13:29:21 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
267.35 MB1 เดือน173700drgore
Darkthrone – Goatlord (1996) [FLAC]
2022-05-21 13:01:04 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
271.91 MB1 เดือน165000drgore
Hecate Enthroned ‎– Redimus (2004) [FLAC]
2022-05-17 19:55:11 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
319.40 MB1 เดือน213500drgore
Hecate Enthroned - Miasma (2001) [FLAC]
2022-05-17 16:34:27 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
141.75 MB1 เดือน94200drgore
Darkthrone - Panzerfaust (1995) [FLAC]
2022-05-07 16:11:41 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
289.22 MB2 เดือน144100drgore
Darkthrone - Transilvanian Hunger (1994) [FLAC]
2022-05-07 12:52:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
270.61 MB2 เดือน144500drgore
Darkthrone - Under A Funeral Moon (1993) [FLAC]
2022-05-07 12:46:57 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
335.08 MB2 เดือน154700drgore
Darkthrone ‎– Soulside Journey (1991) [FLAC]
2022-05-04 18:17:37 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
332.95 MB2 เดือน173200drgore
Darkthrone ‎– A Blaze In The Northern Sky (1992) [FLAC]
2022-05-04 18:10:35 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
343.60 MB2 เดือน132600drgore
Deus Mortem – Emanations Of The Black Light (2013) [FLAC]
2022-05-04 14:40:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
345.46 MB2 เดือน183700drgore
Sepultura - Morbid Visions/Bestial Devastation (1997 remaster) [FLAC]
2022-04-27 17:06:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
405.32 MB2 เดือน1913200drgore
Marduk – Rom 5:12 (2007) [FLAC]
2022-04-23 19:13:15 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
428.35 MB2 เดือน353701drgore
Lost Inside – Cold Days (2010) [FLAC]
2022-04-23 17:37:52 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
293.21 MB2 เดือน173300drgore
Enslaved – Axioma Ethica Odini (2010) [FLAC]
2022-04-23 14:26:41 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
492.85 MB2 เดือน235710drgore
Dyscrasia / Putrid Pile - Genocide Of The Unborn / Bodies On Display (Split 2005) [FLAC]
2022-04-15 19:24:47 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
257.89 MB2 เดือน192900drgore
Putrid Pile – Blood Fetish (2012) [FLAC]
2022-04-15 18:37:08 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
282.88 MB2 เดือน203000drgore
Putrid Pile ‎– House Of Dementia (2009) [FLAC]
2022-04-15 18:08:56 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
430.00 MB2 เดือน222700drgore
Cerebral Effusion - Idolatry Of The Unethical (2014) [FLAC]
2022-04-07 17:33:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
316.79 MB3 เดือน193000drgore
Cerebral Effusion ‎– Impulsive Psychopathic Acts (2010) [FLAC]
2022-04-07 15:45:59 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
298.09 MB3 เดือน172100drgore
Putrid Pile - The Pleasure In Suffering (2005) [FLAC]
2022-03-30 20:00:42 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
554.54 MB3 เดือน342900drgore
Putrid Pile – Collection Of Butchery (2003) [FLAC]
2022-03-30 19:05:42 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
266.06 MB3 เดือน193500drgore
Lividity - To Desecrate And Defile (2009) [FLAC]
2022-03-30 14:35:44 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
335.02 MB3 เดือน242100drgore
[24-192] (Industrial Rock/Metal) Marilyn Mansion 3 Albums (1996-2000) **3 อัลบั้มดีที่สุดของมาริลีน แมนสัน**[Hi-res 24 Bit] [FLAC]
2022-03-23 12:21:01 Hi-Res / 24bit
7.99 GB3 เดือน819010drgore
Lividity – Used, Abused, And Left For Dead (2006) [FLAC]
2022-03-21 19:18:55 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
320.82 MB3 เดือน242900drgore
Clitgore ‎– The Final Cuntdown (2014) [FLAC]
2022-03-21 18:30:11 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
198.75 MB3 เดือน213600drgore
Poison The Well - The Tropic Rot (2009) [FLAC]
2022-03-12 15:13:32 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
394.19 MB4 เดือน193700drgore
Poison The Well – Versions (2007) [FLAC]
2022-03-12 13:51:51 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
332.38 MB4 เดือน153100drgore
Underoath - Define The Great Line (2006) [FLAC]
2022-02-26 19:15:40 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
332.98 MB4 เดือน316910drgore
Underoath - They're Only Chasing Safety (2004) [FLAC]
2022-02-26 16:00:25 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
383.79 MB4 เดือน193111drgore
Underoath - The Changing Of Times (2002) [FLAC]
2022-02-20 16:58:15 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
262.28 MB4 เดือน123911drgore
Underoath - Cries of the Past (2000) [FLAC]
2022-02-20 16:31:23 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
318.83 MB4 เดือน81801drgore
Helmet – Dead To The World (2016) [FLAC]
2022-02-20 02:50:04 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
264.31 MB4 เดือน133700drgore
Helmet - Seeing Eye Dog (2010) [FLAC]
2022-02-20 00:38:58 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
252.30 MB4 เดือน124000drgore
Poison the Well - You Come Before You (2003) [FLAC]
2022-02-10 15:26:53 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
314.07 MB5 เดือน171300drgore
Poison the Well - Tear From The Red (2002) [FLAC]
2022-02-10 14:45:09 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
210.48 MB5 เดือน154600drgore