สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
Wayne Static - Pighammer (2011) [M4A]
2021-09-23 19:31:26 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
303.96 MB3 วัน18722drgore
[Live] Family Values Tour '98 (1999) [DVD]
2021-09-23 18:33:37 คอนเสิร์ต
6.49 GB3 วัน122831drgore
Orgy - Punk Statik Paranoia (2004) [FLAC]
2021-09-22 16:22:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
285.08 MB4 วัน133310drgore
Orgy - Vapor Transmission (2000) [FLAC]
2021-09-22 14:48:11 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
356.91 MB4 วัน161212drgore
Limp Bizkit - Three Dollar Bill, Y'all (1997) [FLAC]
2021-09-11 19:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
476.68 MB2 สัปดาห์2415111drgore
[MV] Limp Bizkit – Greatest Videoz (2005) [DVD]
2021-09-11 17:59:44 มิวสิกวีดีโอ
2.64 GB2 สัปดาห์131710drgore
Limp Bizkit - The Unquestionable Truth (Part 1) (2005) [EP] [FLAC]
2021-09-11 16:01:33 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
224.97 MB2 สัปดาห์2413611drgore
Orgy – Candyass (1998) [FLAC]
2021-09-11 15:37:57 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
360.38 MB2 สัปดาห์161801drgore
Comecon - Fable Frolic (1995) [FLAC]
2021-09-04 19:41:46 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
357.39 MB3 สัปดาห์201610drgore
[Live] Autopsy – Dark Crusades (2006) [DVDRip]
2021-09-04 16:22:17 คอนเสิร์ต
4.25 GB3 สัปดาห์5600drgore
Autopsy – Ridden With Disease (2000) [FLAC]
2021-09-04 12:37:43 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
247.35 MB3 สัปดาห์15301drgore
Amputated – Dissect Molest Ingest (2014) [FLAC]
2021-09-03 18:03:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
237.97 MB3 สัปดาห์131621drgore
Kraanium - Post Mortal Coital Fixation (2012) [FLAC]
2021-08-29 19:34:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
277.66 MB1 เดือน211710drgore
Kraanium / Epicardiectomy / Dormant Carnivore - Goresoaked Slamassacre (2010) {3 Way Split} [FLAC]
2021-08-29 19:08:12 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
326.45 MB1 เดือน201302drgore
Hecate Enthroned - Kings Of Chaos (1999) [APE]
2021-08-25 18:47:16 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
225.50 MB1 เดือน182211drgore
Hecate Enthroned – Dark Requiems...And Unsilent Massacre (1998) [FLAC]
2021-08-25 17:25:14 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
419.42 MB1 เดือน212911drgore
Hecate Enthroned – The Slaughter Of Innocence, A Requiem For The Mighty (1997) [FLAC]
2021-08-18 19:45:22 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
336.49 MB1 เดือน232712drgore
Hecate Enthroned – Upon Promeathean Shores (Unscriptured Waters) [EP] (1995) [FLAC]
2021-08-18 19:30:19 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
265.51 MB1 เดือน171912drgore
Enslaved – Vertebrae (2008) [FLAC]
2021-08-18 16:23:46 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
354.69 MB1 เดือน182722drgore
[Live] Enslaved - Return To Yggdrasill - Live In Bergen (2005) [DVDRip]
2021-08-15 15:03:17 คอนเสิร์ต
4.76 GB1 เดือน5901drgore
Enslaved - Ruun (2006) [FLAC]
2021-08-15 13:39:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
377.12 MB1 เดือน212922drgore
In Aeternum – Dawn Of A New Aeon (2005) [FLAC]
2021-08-15 12:07:37 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
256.10 MB1 เดือน203612drgore
Sorrowful Land – I Remember (2018) [FLAC]
2021-08-07 16:35:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
406.17 MB1 เดือน133320drgore
An Abstract Illusion – Illuminate the Path (2016) [FLAC]
2021-08-07 16:23:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
440.60 MB1 เดือน104020drgore
An Abstract Illusion – Atonement is Nigh (2014) [FLAC]
2021-08-07 15:23:09 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
198.53 MB1 เดือน52810drgore
Cold Colours – Somnium XIII (1999) [FLAC]
2021-07-31 14:28:22 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
333.14 MB2 เดือน182101drgore
In Aeternum ‎– Nuclear Armageddon (2003) [FLAC]
2021-07-30 16:29:13 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
290.20 MB2 เดือน192110drgore
Absinthius – IX (2016) [FLAC]
2021-07-30 12:48:50 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
385.61 MB2 เดือน142000drgore
Autopsy – Shitfun (1995) [FLAC]
2021-07-22 18:42:47 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
557.31 MB2 เดือน401710drgore
Aborted - The Necrotic Manifesto (2014) [FLAC]
2021-07-22 17:35:20 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
398.26 MB2 เดือน292510drgore
Amputated - Wading Through Rancid Offal (2009) [FLAC]
2021-07-22 15:09:18 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
219.40 MB2 เดือน162000drgore
Amputated ‎– Gargling With Infected Semen (2006) [FLAC]
2021-07-15 19:02:36 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
305.95 MB2 เดือน242210drgore
Dr.Gore - Viscera (2014) [FLAC]
2021-07-15 18:23:26 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
310.72 MB2 เดือน242411drgore
Kraanium - The Art Of Female Sodomy (2009) [FLAC]
2021-07-15 15:40:29 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
227.56 MB2 เดือน193810drgore
Kraanium - Ten Acts of Sickening Perversity (2008) [FLAC]
2021-07-13 18:32:48 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
183.16 MB2 เดือน202010drgore
Autopsy – Acts Of The Unspeakable (1992) [FLAC]
2021-07-13 17:21:20 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
574.69 MB2 เดือน412100drgore
Autopsy – Mental Funeral (1991) [FLAC]
2021-07-13 14:21:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
368.21 MB2 เดือน222610drgore
Avulsed - Yearning For The Grotesque (2003) [FLAC]
2021-06-16 16:21:27 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
432.13 MB3 เดือน201220drgore
Avulsed - Seven Years Of Decay (1999) [FLAC]
2021-06-16 16:02:45 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
395.53 MB3 เดือน222220drgore
Avulsed - Stabwound Orgasm (1999) [FLAC]
2021-06-15 16:18:24 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
464.35 MB3 เดือน202510drgore
Autopsy - Severed Survival (1989) {2CD} [FLAC]
2021-06-15 15:32:51 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
860.15 MB3 เดือน531210drgore
My Dying Bride - The Light At The End Of The World (1999) [FLAC]
2021-05-23 18:46:13 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
530.33 MB4 เดือน174800drgore
My Dying Bride ‎– 34.788%...Complete (1998) [FLAC]
2021-05-23 18:28:42 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
395.05 MB4 เดือน155100drgore
Moonspell ‎– The Antidote (2003) [FLAC]
2021-05-23 13:39:33 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
397.03 MB4 เดือน244000drgore
My Dying Bride ‎– Like Gods Of The Sun (1996) [FLAC]
2021-05-08 19:44:35 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
371.02 MB5 เดือน164900drgore
My Dying Bride ‎– The Angel And The Dark River (1995) [FLAC]
2021-05-08 19:29:56 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
333.33 MB5 เดือน114900drgore
Tiamat – Skeleton Skeletron (1999) [FLAC]
2021-05-08 13:33:35 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
317.03 MB5 เดือน153310drgore
My Dying Bride ‎– Turn Loose The Swans (1993) [FLAC]
2021-04-18 19:43:19 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
387.65 MB5 เดือน163200drgore
My Dying Bride ‎– As The Flower Withers (1992) [FLAC]
2021-04-18 19:18:24 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
338.46 MB5 เดือน123600drgore
Tiamat ‎– A Deeper Kind Of Slumber (1997) [FLAC]
2021-04-18 15:06:18 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
396.82 MB5 เดือน223200drgore