สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
Decapitated – Winds Of Creation (2000) [FLAC]
2022-11-19 19:48:43 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
365.38 MB1 สัปดาห์173930drgore
Suffocation – Blood Oath (2009) [FLAC]
2022-11-19 19:01:14 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
421.67 MB1 สัปดาห์192651drgore
Cryptopsy – And Then You'll Beg (2000) [FLAC]
2022-11-19 17:17:12 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
328.68 MB1 สัปดาห์204160drgore
Cryptopsy – Whisper Supremacy (1998) [FLAC]
2022-11-13 19:07:58 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
277.89 MB2 สัปดาห์174350drgore
Cryptopsy – None So Vile (1996) [FLAC]
2022-11-13 19:01:32 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
274.46 MB2 สัปดาห์194340drgore
Cryptopsy – Blasphemy Made Flesh (1994) [FLAC]
2022-11-07 18:45:57 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
312.39 MB3 สัปดาห์195230drgore
Dismember - Massive Killing Capacity (1995) [FLAC]
2022-11-07 16:38:54 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
346.25 MB3 สัปดาห์173310drgore
Dismember - Indecent & Obscene (1993) [FLAC]
2022-11-07 16:17:32 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
342.29 MB3 สัปดาห์203110drgore
Dismember – Pieces (1992) [FLAC]
2022-11-05 19:30:43 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
107.98 MB3 สัปดาห์104020drgore
Dismember – Like An Everflowing Stream (1991) [FLAC]
2022-11-05 18:53:29 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
320.83 MB3 สัปดาห์183520drgore
Bolt Thrower - Honour - Valour - Pride (2001) [FLAC]
2022-11-05 14:30:57 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
361.77 MB3 สัปดาห์194120drgore
Biohazard – Kill Or Be Killed (2003) [FLAC]
2022-10-30 19:20:28 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
372.10 MB1 เดือน2812920drgore
Biohazard – Tales From The B-Side (2001) [FLAC]
2022-10-30 17:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
262.20 MB1 เดือน206510drgore
Creation Is Crucifixion – Automata (1999) [FLAC]
2022-10-23 18:38:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
158.99 MB1 เดือน113401drgore
Creation Is Crucifixion – In_Silico (1998) [FLAC]
2022-10-23 18:17:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
240.45 MB1 เดือน285311drgore
Anthrax – We've Come For You All (2003) [FLAC]
2022-10-22 13:02:44 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
439.63 MB1 เดือน263800drgore
End Zone – Eclectica (1998) [FLAC]
2022-10-21 16:14:55 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
244.19 MB1 เดือน103510drgore
End Zone – Thalatta Et Thanatos (1996) [FLAC]
2022-10-21 16:10:59 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
325.58 MB1 เดือน213710drgore
Atreyu – Lead Sails Paper Anchor (2007) [FLAC]
2022-10-09 19:34:04 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
550.32 MB1 เดือน2517111drgore
Atreyu – A Death-Grip On Yesterday (2006) [FLAC]
2022-10-09 19:10:49 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
346.08 MB1 เดือน154211drgore
End Zone – First Bequest (1995) [FLAC]
2022-10-08 19:50:48 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
440.75 MB1 เดือน253710drgore
Burning Nitrum – Molotov (2014) [FLAC]
2022-10-08 18:51:56 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
379.30 MB1 เดือน214021drgore
Exodus – Let There Be Blood (2008) [FLAC]
2022-10-02 19:54:12 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
387.72 MB2 เดือน373811drgore
Exodus – The Atrocity Exhibition... Exhibit A (2007) [FLAC]
2022-10-02 19:37:54 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
524.01 MB2 เดือน233711drgore
Anthrax – Volume 8: The Threat Is Real (1998) [FLAC]
2022-10-02 13:38:59 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
502.68 MB2 เดือน213201drgore
Brujeria – Raza Odiada (1993) [FLAC]
2022-09-25 14:17:14 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
302.94 MB2 เดือน246300drgore
Brujeria – Matando Güeros (1993) [FLAC]
2022-09-25 13:29:30 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
245.95 MB2 เดือน254900drgore
Brutal Truth – Sounds Of The Animal Kingdom (1997) [FLAC]
2022-09-24 15:06:20 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
477.84 MB2 เดือน2810110drgore
Dead Infection – A Chapter Of Accidents (1995) [FLAC]
2022-09-17 16:37:30 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
432.23 MB2 เดือน363700drgore
Dead Infection – Surgical Disembowelment (1993) [FLAC]
2022-09-17 16:17:28 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
332.48 MB2 เดือน264000drgore
Haemorrhage – Loathesongs (2000) [FLAC]
2022-09-15 15:37:31 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
176.56 MB2 เดือน189000drgore
Haemorrhage - Anatomical Inferno (1998) [FLAC]
2022-09-15 15:15:29 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
229.74 MB2 เดือน198210drgore
Haemorrhage – Grume (1997) [FLAC]
2022-09-04 19:34:05 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
286.59 MB3 เดือน263510drgore
Haemorrhage – Emetic Cult (1995) [FLAC]
2022-09-04 19:14:34 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
300.31 MB3 เดือน183100drgore
Bowel Fetus – Bloodsoaked Doomageddon (2006) [FLAC]
2022-09-04 16:01:59 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
129.70 MB3 เดือน171900drgore
Black Autumn - Ecstasy, Nightmare, Doom (2011) [FLAC]
2022-08-28 14:40:56 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
309.01 MB3 เดือน168110drgore
Lost Inside – Mourning Wept Beside Me (2011) [FLAC]
2022-08-27 15:56:48 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
332.40 MB3 เดือน147510drgore
Aquilus – Griseus (2011) [FLAC]
2022-08-24 18:01:45 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
486.89 MB3 เดือน1327320drgore
Aquilus – Arbor (2007) [EP] [FLAC]
2022-08-24 12:05:18 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
277.35 MB3 เดือน513920drgore
Cemetary – Last Confessions (1997) [FLAC]
2022-08-15 19:13:10 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
232.00 MB3 เดือน155800drgore
Katatonia – The Fall Of Hearts (2016) [FLAC]
2022-08-15 19:01:38 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
500.84 MB3 เดือน278010drgore
Cynic – The Portal Tapes (2012) [FLAC]
2022-08-15 14:31:36 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
321.72 MB3 เดือน154100drgore
Lake Of Tears – Forever Autumn (1999) [M4A]
2022-08-05 18:07:29 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
361.38 MB4 เดือน186710drgore
Cemetary – Sundown (1996) [FLAC]
2022-08-05 14:59:39 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
311.39 MB4 เดือน214200drgore
Hatebreed – The Divinity Of Purpose (2013) [FLAC]
2022-07-29 18:47:26 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
375.51 MB4 เดือน232900drgore
Destroy The Runner - I, Lucifer (2008) [FLAC]
2022-07-29 15:25:56 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
289.98 MB4 เดือน234710drgore
Destroy The Runner – Saints (2006) [FLAC]
2022-07-28 18:26:48 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
343.43 MB4 เดือน145500drgore
Atreyu – The Curse (2004) [FLAC]
2022-07-28 15:28:11 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
507.44 MB4 เดือน2817010drgore
Atreyu – Suicide Notes And Butterfly Kisses (2002) [FLAC]
2022-07-20 20:00:44 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
401.53 MB4 เดือน215300drgore
Atreyu – Fractures In The Facade Of Your Porcelain Beauty (2001) [FLAC]
2022-07-20 19:35:07 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ CD / 16bit
139.61 MB4 เดือน75500drgore