สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด 24 เพลง
2020-06-12 07:51:02 ลูกทุ่ง
98.16 MB1 เดือน246710พลอยดำ
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ทะเลระทม 12 เพลง
2020-06-06 12:15:02 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
32.82 MB1 เดือน1222310พลอยดำ
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ตลุงเทมโป 20 เพลง
2020-06-06 11:58:02 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
53.64 MB1 เดือน2020310พลอยดำ
ขวัญจิต ศรีประจันต์ 38 เพลง
2020-06-05 08:42:02 ลูกทุ่ง
222.38 MB1 เดือน387110พลอยดำ
ถนัดศรี ชรินทร์ ชาญ ปรีชา - พรานเบ็ด 16 เพลง
2020-05-31 09:23:02 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
46.23 MB1 เดือน1616810พลอยดำ
เกรียงไกร กรุงสยาม 5 เพลง
2020-05-29 07:51:02 ลูกทุ่ง
19.03 MB1 เดือน53920พลอยดำ
กุศล กมลสิงห์ 8 เพลง
2020-05-29 07:46:02 ลูกทุ่ง
38.07 MB1 เดือน83810พลอยดำ
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ขอโทษ 14 เพลง
2020-05-27 01:45:02 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
39.45 MB1 เดือน1428502พลอยดำ
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ข้องจิต 12 เพลง
2020-05-18 10:53:02 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
39.90 MB1 เดือน1247121พลอยดำ
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ กุหลาบในมือเธอ 15 เพลง
2020-05-18 10:40:03 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
48.62 MB1 เดือน1545220พลอยดำ
กิ่งดาว จันทร์สวัสดิ์ 4 เพลง
2020-05-16 08:00:02 ลูกทุ่ง
11.30 MB1 เดือน42410พลอยดำ
กิ่งแก้ว ศรีสาคร 10 เพลง
2020-05-16 07:56:02 ลูกทุ่ง
39.84 MB1 เดือน103310พลอยดำ
เพ็ญศรี พุ่มชูศรี 49 เพลง
2020-05-13 04:27:01 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
115.54 MB2 เดือน491,93340พลอยดำ
พูนศรี เจริญพงษ์ 8 เพลง
2020-05-13 04:19:02 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
30.99 MB2 เดือน831930พลอยดำ
แม่ไม้เพลงไทย-นิราศเวียงพิงค์-ทูล ทองใจ 14 เพลง
2020-05-11 18:24:02 ลูกทุ่ง
40.80 MB2 เดือน141,99220พลอยดำ
แม่ไม้เพลงไทย-ดาวลูกไก่-พร ภิรมย์ 18 เพลง
2020-05-10 02:33:02 ลูกทุ่ง
50.44 MB2 เดือน1887510พลอยดำ
กาเหว่า เสียงทอง 42 เพลง
2020-05-08 08:29:02 ลูกทุ่ง
123.45 MB2 เดือน425330พลอยดำ
พิทยา บุญยรัตนพันธ์ 33 เพลง
2020-05-05 21:26:01 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
104.96 MB2 เดือน3325321พลอยดำ
แม่ไม้เพลงไทย-คืนอำลา-ทูล ทองใจ 14 เพลง
2020-04-29 12:25:02 ลูกทุ่ง
39.85 MB2 เดือน1469810พลอยดำ
ปุ้ม อรวรรณ บันทึกของเวลา 12 เพลง
2020-04-27 13:17:01 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
34.71 MB2 เดือน1217610พลอยดำ
ก้าน แก้วสุพรรณ 68 เพลง
2020-04-24 09:08:02 ลูกทุ่ง
197.01 MB2 เดือน6810730พลอยดำ
นิค นิรนาม 45 เพลง
2020-04-18 08:28:02 ลูกทุ่ง
183.25 MB2 เดือน4568130พลอยดำ
ก้องไพร ลูกเพชร 6 เพลง
2020-04-17 10:16:03 ลูกทุ่ง
24.53 MB3 เดือน63520พลอยดำ
กังวาลไพร ลูกเพชร ชุดกิ่งทองใบหยก 23 เพลง
2020-04-17 09:59:01 ลูกทุ่ง
78.12 MB3 เดือน236210พลอยดำ
16 ธานินทร์ อินทรเทพ 18 เพลง
2020-04-14 13:14:02 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
62.32 MB3 เดือน1814001พลอยดำ
15 ธานินทร์ อินทรเทพ 14 เพลง
2020-04-14 13:08:01 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
39.61 MB3 เดือน1411101พลอยดำ
ก วิเสส นักร้องอมตะ สปป.ลาว 19 เพลง
2020-04-10 08:41:02 ลูกทุ่ง
60.18 MB3 เดือน196110พลอยดำ
เพลิน พรมแดน 123 เพลง
2020-04-06 09:31:01 ลูกทุ่ง
572.67 MB3 เดือน1231,81330พลอยดำ
ดอน สอน ระเบียบ 9 เพลง
2020-04-03 21:46:02 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
255.05 MB3 เดือน912700พลอยดำ
เอมอร วิเศษสุด 15 เพลง
2020-04-03 08:18:02 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
82.36 MB3 เดือน153550พลอยดำ
เพลงอมตะเงินล้าน น้ำอ้อย พุ่มสุข 12เพลง
2020-03-30 05:10:03 ลูกทุ่ง
37.61 MB3 เดือน1226010พลอยดำ
อมตะร้องคู่ - เพ้อรัก 3 ชุด
2020-03-27 08:07:02 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
80.12 MB3 เดือน407620พลอยดำ
สุวารี เอี่ยมไอ 7 เพลง
2020-03-20 08:14:02 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
50.10 MB4 เดือน7900พลอยดำ
สุเทพ-สวลี ขุดปาริชาติ 12 เพลง
2020-03-15 10:04:02 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
32.92 MB4 เดือน1210610พลอยดำ
ผ่องศรี วรนุช 104 เพลง
2020-03-14 03:09:02 ลูกทุ่ง
340.05 MB4 เดือน1041,00940พลอยดำ
บานเย็น รากแก่น 59 เพลง
2020-03-14 00:09:02 ลูกทุ่ง
240.36 MB4 เดือน5941620พลอยดำ
เสกสรร ชัยเจริญ (หนุ่มเสก) 6 ชุด
2020-03-13 06:12:02 สตริง
205.16 MB4 เดือน6385120พลอยดำ
คีรีบูน 6 ชุด
2020-03-13 03:06:02 สตริง
828.18 MB4 เดือน26171620พลอยดำ
ทูล ทองใจ นักร้องอมตะ 110 เพลง
2020-03-11 05:56:01 ลูกทุ่ง ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
322.04 MB4 เดือน1102,78851พลอยดำ
ค่ายนิธิทัศน์-ต้นฉบับชิ้นเอกตลับทอง ชุดที่ 6
2020-03-07 21:08:02 สตริง
85.77 MB4 เดือน1632120พลอยดำ
อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง 12 ชุด
2020-03-07 19:31:02 สตริง
439.69 MB4 เดือน1211,29760พลอยดำ
ดาว บ้านดอน 41 เพลง
2020-03-07 06:08:02 ลูกทุ่ง
282.80 MB4 เดือน4185530พลอยดำ
สุเทพ วงศ์กำแหง เอื้องดิน 14 เพลง
2020-03-06 09:09:02 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
38.46 MB4 เดือน149520พลอยดำ
สุเทพ วงศ์กำแหง หรีดรัก 14 เพลง
2020-03-06 09:06:02 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
40.71 MB4 เดือน149120พลอยดำ
คาราโอเกะกล่อมกรุง-เทห์ อุเทน
2020-03-06 05:44:02 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
670.79 MB4 เดือน3036710พลอยดำ
แกรนด์เอ็กซ์ 8 ชุด
2020-03-05 22:02:02 สตริง
261.45 MB4 เดือน891,15050พลอยดำ
คู่หวานเพลงรัก 1 -ชรินทร์และสุนารี
2020-03-04 07:03:02 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
82.07 MB4 เดือน1066410พลอยดำ
สุเทพ วงศ์กำแหง เสียงสะอื้นจากสายลม 14 เพลง
2020-02-29 09:51:02 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
40.10 MB4 เดือน1432520พลอยดำ
สุเทพ วงศ์กำแหง เสน่หา 16 เพลง
2020-02-29 09:50:02 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
47.31 MB4 เดือน1625110พลอยดำ
สุเทพ วงศ์กำแหง สุดที่รัก 18 เพลง
2020-02-21 08:50:02 ลูกกรุง/แม่ไม้เพลงไทย
52.64 MB5 เดือน1818710พลอยดำ