สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 86
2022-09-28 05:32:02
668.96 MB2 เดือน4612430pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที 93
2022-09-16 00:35:02
490.15 MB2 เดือน205010pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 62
2022-06-14 02:21:02
278.60 MB5 เดือน2321920pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 2
2022-05-31 05:33:01
171.14 MB6 เดือน2658510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 3
2022-05-31 05:22:02
170.07 MB6 เดือน2154510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 79
2022-05-21 03:38:02
692.11 MB6 เดือน3722510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 80
2022-05-21 03:28:01
591.40 MB6 เดือน3521910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 61
2022-04-29 07:34:01
316.41 MB7 เดือน2428110pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 92
2022-04-24 17:14:01
847.12 MB7 เดือน327910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 6
2022-03-16 06:23:01
174.16 MB9 เดือน2123910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 7
2022-03-03 21:02:02
90.94 MB9 เดือน2221410pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 8
2022-03-03 20:30:01
91.27 MB9 เดือน2421310pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 9
2022-03-03 19:28:02
106.38 MB9 เดือน2620810pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 11
2022-02-26 04:57:02
91.22 MB9 เดือน2318510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 10
2022-02-25 02:28:01
73.42 MB9 เดือน1822710pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 12
2022-02-25 02:04:02
83.46 MB9 เดือน1917510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 71
2022-02-25 01:19:02
681.96 MB9 เดือน4217410pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 13
2022-02-21 04:25:02
350.13 MB9 เดือน1918010pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 14
2022-02-21 04:14:02
343.65 MB9 เดือน2018510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 15
2022-02-21 04:03:02
349.94 MB9 เดือน2017910pingbull99
คาถาขอฝน วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู
2022-02-19 07:01:02
6.67 MB10 เดือน147320pingbull99
บทสวดพาหุง 109 จบต่อเนื่อง 5 ชั่วโมง 40 นาที วัดตรีวิสุทธิธรรม
2022-02-16 07:30:02
162.02 MB10 เดือน889510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 17
2022-02-15 04:02:02
131.48 MB10 เดือน1915710pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 19
2022-02-09 01:05:02
174.36 MB10 เดือน1816910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 20
2022-02-08 09:41:02
342.02 MB10 เดือน2115510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 21
2022-02-08 09:30:02
329.12 MB10 เดือน1914910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 23
2022-02-06 05:32:01
346.66 MB10 เดือน1917910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 22
2022-02-04 03:21:02
363.90 MB10 เดือน1917311pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 24
2022-02-04 03:10:02
340.22 MB10 เดือน2215910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28
2022-02-01 00:07:01
348.14 MB10 เดือน2312210pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 25
2022-01-31 22:37:02
316.91 MB10 เดือน2216010pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26
2022-01-31 22:26:02
345.03 MB10 เดือน2316810pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27
2022-01-31 22:15:02
353.10 MB10 เดือน2114910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 32
2022-01-28 04:36:02
340.67 MB10 เดือน2313610pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 33
2022-01-28 04:26:01
682.39 MB10 เดือน2213510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 59
2022-01-28 04:15:02
338.37 MB10 เดือน2413710pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 36
2022-01-28 04:04:02
342.99 MB10 เดือน2210510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 43
2022-01-28 01:56:02
672.39 MB10 เดือน2611110pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 44
2022-01-28 01:45:02
689.54 MB10 เดือน2611510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30
2022-01-28 01:33:02
546.61 MB10 เดือน2514210pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31
2022-01-26 05:33:02
353.86 MB10 เดือน2317210pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 1
2022-01-24 21:42:02
141.68 MB10 เดือน198210pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 91
2022-01-24 20:47:02
681.23 MB10 เดือน287120pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 53
2022-01-21 21:27:02
324.60 MB11 เดือน2518410pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 46
2022-01-11 05:52:01
678.49 MB11 เดือน2217210pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 45
2022-01-11 05:41:02
694.41 MB11 เดือน2415410pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 51
2022-01-11 05:30:02
672.28 MB11 เดือน2513110pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 50
2022-01-11 05:09:02
699.14 MB11 เดือน2412810pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 48
2022-01-11 04:58:02
683.47 MB11 เดือน2612010pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 47
2022-01-11 04:36:02
688.34 MB11 เดือน2215410pingbull99