สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 62
2022-06-14 02:21:02
278.60 MB3 สัปดาห์2318220pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 2
2022-05-31 05:33:01
171.14 MB1 เดือน2652910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 3
2022-05-31 05:22:02
170.07 MB1 เดือน2149710pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 79
2022-05-21 03:38:02
692.11 MB1 เดือน3715920pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 80
2022-05-21 03:28:01
591.40 MB1 เดือน3516120pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 61
2022-04-29 07:34:01
316.41 MB2 เดือน2423210pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 92
2022-04-24 17:14:01
847.12 MB2 เดือน325710pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 6
2022-03-16 06:23:01
174.16 MB4 เดือน2122310pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 7
2022-03-03 21:02:02
90.94 MB4 เดือน2219210pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 8
2022-03-03 20:30:01
91.27 MB4 เดือน2418810pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 9
2022-03-03 19:28:02
106.38 MB4 เดือน2619010pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 11
2022-02-26 04:57:02
91.22 MB4 เดือน2316410pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 10
2022-02-25 02:28:01
73.42 MB4 เดือน1820510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 12
2022-02-25 02:04:02
83.46 MB4 เดือน1915010pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 71
2022-02-25 01:19:02
681.96 MB4 เดือน4215720pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 13
2022-02-21 04:25:02
350.13 MB4 เดือน1914410pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 14
2022-02-21 04:14:02
343.65 MB4 เดือน2014810pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 15
2022-02-21 04:03:02
349.94 MB4 เดือน2013810pingbull99
คาถาขอฝน วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู
2022-02-19 07:01:02
6.67 MB4 เดือน143120pingbull99
บทสวดพาหุง 109 จบต่อเนื่อง 5 ชั่วโมง 40 นาที วัดตรีวิสุทธิธรรม
2022-02-16 07:30:02
162.02 MB5 เดือน885711pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 17
2022-02-15 04:02:02
131.48 MB5 เดือน1914010pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 19
2022-02-09 01:05:02
174.36 MB5 เดือน1815010pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 20
2022-02-08 09:41:02
342.02 MB5 เดือน2114010pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 21
2022-02-08 09:30:02
329.12 MB5 เดือน1913310pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 23
2022-02-06 05:32:01
346.66 MB5 เดือน1914710pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 22
2022-02-04 03:21:02
363.90 MB5 เดือน1914010pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 24
2022-02-04 03:10:02
340.22 MB5 เดือน2212610pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 28
2022-02-01 00:07:01
348.14 MB5 เดือน2311610pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 25
2022-01-31 22:37:02
316.91 MB5 เดือน2213210pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 26
2022-01-31 22:26:02
345.03 MB5 เดือน2313510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 27
2022-01-31 22:15:02
353.10 MB5 เดือน2111510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 32
2022-01-28 04:36:02
340.67 MB5 เดือน2310510pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 33
2022-01-28 04:26:01
682.39 MB5 เดือน2210410pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 59
2022-01-28 04:15:02
338.37 MB5 เดือน2410410pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 36
2022-01-28 04:04:02
342.99 MB5 เดือน229910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 43
2022-01-28 01:56:02
672.39 MB5 เดือน269710pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 44
2022-01-28 01:45:02
689.54 MB5 เดือน2610710pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 30
2022-01-28 01:33:02
546.61 MB5 เดือน2513410pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31
2022-01-26 05:33:02
353.86 MB5 เดือน2314610pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม แผ่นที่ 1
2022-01-24 21:42:02
141.68 MB5 เดือน195610pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 91
2022-01-24 20:47:02
681.23 MB5 เดือน285210pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 53
2022-01-21 21:27:02
324.60 MB5 เดือน2518110pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 46
2022-01-11 05:52:01
678.49 MB6 เดือน2214310pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 45
2022-01-11 05:41:02
694.41 MB6 เดือน2412810pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 51
2022-01-11 05:30:02
672.28 MB6 เดือน2512910pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 50
2022-01-11 05:09:02
699.14 MB6 เดือน2412610pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 48
2022-01-11 04:58:02
683.47 MB6 เดือน2611610pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 47
2022-01-11 04:36:02
688.34 MB6 เดือน2212810pingbull99
เสียงสวดมนต์ รัตนสูตร 9 จบ คาถาขจัดโรคระบาด ภูติผีภัยพิบัติทั้งปวง
2022-01-11 03:58:02
59.90 MB6 เดือน337820pingbull99
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 58
2022-01-09 02:04:01
335.71 MB6 เดือน2315210pingbull99