สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
Introduction to Machine Learning
2018-08-14 10:50:01
1.81 MB2 ปี129800polawatpo
Introduction to Data Science
2018-08-01 15:13:31
23.20 MB2 ปี130800polawatpo
Learning scikit-learn Machine Learning in Python
2018-07-30 00:45:04
1.29 MB2 ปี139510polawatpo
Building Machine Learning Systems with Python
2018-07-29 22:58:03
6.16 MB2 ปี149120polawatpo
Clojure for Machine Learning
2018-07-29 21:39:02
3.30 MB2 ปี113700polawatpo
Big Data for Dummies
2018-07-28 12:58:02
5.49 MB2 ปี133800polawatpo
Bootstrap Essentials
2018-07-24 18:56:03
8.48 MB2 ปี118200polawatpo