สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
2020-01-31 15:53:02
19.65 MB1 ปี123700KtBezt
BBC.Human Planet 2011 Ep- 3 (Rivers Friend and foe) [เสียง/บรรยาย: ไทย+อังกฤษ]
2019-12-18 18:51:02 สารคดี
1.82 GB2 ปี122100KtBezt
BBC.Human Planet 2011 Ep- 1 (Deserts Life in the Furnace) [เสียง/บรรยาย: ไทยอังกฤษ]
2019-12-18 18:49:01 สารคดี
1.83 GB2 ปี120500KtBezt
BBC.Human Planet 2011 Ep- 2 (Jungles People of the tree)[เสียง/บรรยาย:ไทย+อังกฤษ]
2019-12-18 18:46:02 สารคดี
1.83 GB2 ปี123500KtBezt
ร้อยเรื่องราว แดนพุทธภูมิ
2019-12-12 22:46:02
11.07 MB2 ปี140000KtBezt
อานาปานสติ
2019-12-03 17:08:02
1.54 MB2 ปี164700KtBezt
How To Meditation [หลักปฏิบัติ สมาธิภาวนา]
2019-12-03 14:22:02
2.24 MB2 ปี178800KtBezt
วิธีทำสมาธิ เดินจงกรม - หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
2019-11-30 09:17:02
142.46 MB2 ปี11,12500KtBezt
รวมชุดธรรมะเทศนาของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
2019-11-07 13:45:02
7.00 GB2 ปี47533900KtBezt
บุพเพสันนิวาส 01-08
2018-12-25 22:10:03 ช่อง 3
11.91 GB3 ปี1317400KtBezt
สติปัฏฐาน ๔
2018-12-17 14:45:02
6.70 MB3 ปี115701KtBezt