สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
คอร์ส Google map เห็นเส้นทางทั้งหมดของการเดินมรรค 8 จนถึง วิมุต โดยอาจารย์ ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
2023-03-08 17:41:56
4.00 GB2 สัปดาห์1022951watcharachaiw
[รายการธรรมนิยาม] พุทธวจน การเดิน ยืน นั่ง นอน สามารถทำสมาธิได้ทั้งหมด ปูพื้นฐานกันให้แน่นด้วยธรรมะ ของ ตถาคต
2023-03-03 21:11:34
286.62 MB3 สัปดาห์55420watcharachaiw
พระพุทธเจ้า ค้นพบอะไรถึง ตรัสรู้ และนี่คือ สิ่งที่พระองค์ค้นพบ หัวใจของพุทธศาสนา
2023-02-01 20:53:01
4.91 GB1 เดือน15318101watcharachaiw
[รวมมาให้] มาตรฐาน วสท. การออกแบบไฟฟ้าในอาคารชุด การต่อลงดิน การป้องกันกระแสรั่วลงดิน ป้องกัน Surge และการป้องกันฟ้าผ่า
2023-01-23 20:32:02
3.65 GB2 เดือน121,491110watcharachaiw
สู่เส้นทางสายวิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศ และการเลือกใช้ CoolingTower และ Water Treatment อย่างถูกต้อง
2023-01-22 15:29:02
4.34 GB2 เดือน111,278100watcharachaiw
รวมมาให้แล้ว ความรู้เรื่องแอร์บ้าน DaikinVRV แบบเจาะลึก และ หลักการทำงานของระบบ HVAC
2023-01-22 15:23:01
1.97 GB2 เดือน201,485140watcharachaiw
การออกแบบระบบไฟฟ้า และความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง [สามารถเลือกโหลดได้]
2023-01-19 21:21:02
785.53 MB2 เดือน291,792200watcharachaiw
(รวบรวมมาให้) 3.พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรเรามากไปกว่าการดับ "ทุกข์" เลย ท่านอยากให้เราได้ นิพพานัง ปะระมัง สุขขัง??? นิพพาน คือ สุขอย่างยิ่ง!!!
2023-01-10 20:32:02
1.88 GB2 เดือน5398170watcharachaiw
(รวบรวมมาให้) 2.พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรเรามากไปกว่าการดับ "ทุกข์" เลย ท่านอยากให้เราได้ นิพพานัง ปะระมัง สุขขัง??? นิพพาน คือ สุขอย่างยิ่ง!!!
2023-01-10 20:27:02
1.49 GB2 เดือน5390030watcharachaiw
(รวบรวมมาให้) 1.พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรเรามากไปกว่าการดับ "ทุกข์" เลย ท่านอยากให้เราได้ นิพพานัง ปะระมัง สุขขัง??? นิพพาน คือ สุขอย่างยิ่ง!!!
2023-01-10 20:21:01
2.33 GB2 เดือน3798360watcharachaiw
ธรรมะโดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ผู้ที่นำคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เข้าใจได้อย่างง่ายในสไตล์ของท่าน
2022-12-26 20:48:02
1.57 GB3 เดือน1324331watcharachaiw
พุทธวจนฉบับ_๑๕_ปฏิบัติ_สมถะ_วิปัสสนา_อ่านโดย_ภิกขุเอเอ_อธิจิตฺโต_78
2022-07-13 16:26:01
713.02 MB9 เดือน22916310watcharachaiw
พุทธวจนฉบับ_๖_อานาปานสติ_อ่านโดย_ภิกขุเอเอ_อธิจิตฺโต_73
2022-07-13 16:21:02
259.77 MB9 เดือน3522820watcharachaiw
พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
2022-07-13 16:16:02
394.41 MB9 เดือน7312610watcharachaiw
พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
2022-07-13 16:11:02
1.12 GB9 เดือน11111200watcharachaiw
ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
2022-07-13 16:05:02
696.95 MB9 เดือน2513210watcharachaiw
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน_๔_ฉบับ_มรรควิธีที่ง่าย_52
2022-07-13 15:59:02
268.42 MB9 เดือน2234700watcharachaiw
Anatomy for beginners 1 - 5 [สื่อการสอนนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี] by Dr Gunther von Hagens and Professor John Lee
2022-07-11 23:27:02
2.03 GB9 เดือน2244210watcharachaiw
เสียงอ่าน ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ โดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต (เสียงคลิปที่ 093 และ 174 ไม่มีจากต้นฉบับ นะครับ)
2022-07-11 21:20:02
4.01 GB9 เดือน2198800watcharachaiw
หนังสือเสียงอ่านธรรมะ พุทธวจน อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
2022-07-11 19:14:02
1.83 GB9 เดือน55330220watcharachaiw
หนังสือเสียงอ่านธรรมะ พุทธวจน สังโยชน์ 20
2022-07-11 19:09:02
817.76 MB9 เดือน11019210watcharachaiw
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน_๑๑_ฉบับ_ภพภูมิ_64
2022-07-11 19:04:02
648.17 MB9 เดือน15218800watcharachaiw
วิดีโอ เอกสารการสอน มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าของประเทศไทย
2022-02-27 19:28:02 หนังสือเสียง
2.03 GB1 ปี857430watcharachaiw
หนังสือระบบไฟฟ้าและการสอนระบบเบรกเกอร์ MDB
2018-06-02 02:41:31
272.38 MB5 ปี91,64800watcharachaiw
ระบบปรับอากาศโดยใช้ควบคุมด้วย Air-condition Automation System
2018-03-25 13:11:04
123.35 MB5 ปี1202,81800watcharachaiw
การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อแขนขาและหน้าท้อง
2018-03-13 16:58:32
25.56 MB5 ปี190800watcharachaiw
คู่มืองานระบบวิศวกรรม
2018-03-13 16:39:31
36.79 MB5 ปี497510watcharachaiw