สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
เสียงอ่าน ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ โดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต (เสียงคลิปที่ 093 และ 174 ไม่มีจากต้นฉบับ นะครับ)
2022-07-11 21:20:02
4.01 GB11 เดือน2198801watcharachaiw
ธรรมะโดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ผู้ที่นำคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เข้าใจได้อย่างง่ายในสไตล์ของท่าน
2022-12-26 20:48:02
1.57 GB5 เดือน1325221watcharachaiw
การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อแขนขาและหน้าท้อง
2018-03-13 16:58:32
25.56 MB5 ปี190800watcharachaiw
Anatomy for beginners 1 - 5 [สื่อการสอนนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี] by Dr Gunther von Hagens and Professor John Lee
2022-07-11 23:27:02
2.03 GB11 เดือน2244400watcharachaiw
[รวมมาให้] มาตรฐาน วสท. การออกแบบไฟฟ้าในอาคารชุด การต่อลงดิน การป้องกันกระแสรั่วลงดิน ป้องกัน Surge และการป้องกันฟ้าผ่า
2023-01-23 20:32:02
3.65 GB4 เดือน122,20130watcharachaiw
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน_๔_ฉบับ_มรรควิธีที่ง่าย_52
2022-07-13 15:59:02
268.42 MB11 เดือน2293200watcharachaiw
ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
2022-07-13 16:05:02
696.95 MB11 เดือน2513200watcharachaiw
พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
2022-07-13 16:11:02
1.12 GB11 เดือน11111200watcharachaiw
พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
2022-07-13 16:16:02
394.41 MB11 เดือน7313010watcharachaiw
พุทธวจนฉบับ_๖_อานาปานสติ_อ่านโดย_ภิกขุเอเอ_อธิจิตฺโต_73
2022-07-13 16:21:02
259.77 MB11 เดือน3523600watcharachaiw
พุทธวจนฉบับ_๑๕_ปฏิบัติ_สมถะ_วิปัสสนา_อ่านโดย_ภิกขุเอเอ_อธิจิตฺโต_78
2022-07-13 16:26:01
713.02 MB11 เดือน22916700watcharachaiw
การออกแบบระบบไฟฟ้า และความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง [สามารถเลือกโหลดได้]
2023-01-19 21:21:02
785.53 MB4 เดือน292,44970watcharachaiw
พระพุทธเจ้า ค้นพบอะไรถึง ตรัสรู้ และนี่คือ สิ่งที่พระองค์ค้นพบ หัวใจของพุทธศาสนา
2023-02-01 20:53:01
4.91 GB4 เดือน1536440watcharachaiw
[รายการธรรมนิยาม] พุทธวจน การเดิน ยืน นั่ง นอน สามารถทำสมาธิได้ทั้งหมด ปูพื้นฐานกันให้แน่นด้วยธรรมะ ของ ตถาคต
2023-03-03 21:11:34
286.62 MB3 เดือน524610watcharachaiw
รวมมาให้แล้ว ความรู้เรื่องแอร์บ้าน DaikinVRV แบบเจาะลึก และ หลักการทำงานของระบบ HVAC
2023-01-22 15:23:01
1.97 GB4 เดือน202,07180watcharachaiw
สู่เส้นทางสายวิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศ และการเลือกใช้ CoolingTower และ Water Treatment อย่างถูกต้อง
2023-01-22 15:29:02
4.34 GB4 เดือน112,12550watcharachaiw
ระบบปรับอากาศโดยใช้ควบคุมด้วย Air-condition Automation System
2018-03-25 13:11:04
123.35 MB5 ปี1202,82300watcharachaiw
(รวบรวมมาให้) 1.พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรเรามากไปกว่าการดับ "ทุกข์" เลย ท่านอยากให้เราได้ นิพพานัง ปะระมัง สุขขัง??? นิพพาน คือ สุขอย่างยิ่ง!!!
2023-01-10 20:21:01
2.33 GB5 เดือน371,01530watcharachaiw
(รวบรวมมาให้) 2.พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรเรามากไปกว่าการดับ "ทุกข์" เลย ท่านอยากให้เราได้ นิพพานัง ปะระมัง สุขขัง??? นิพพาน คือ สุขอย่างยิ่ง!!!
2023-01-10 20:27:02
1.49 GB5 เดือน5393120watcharachaiw
(รวบรวมมาให้) 3.พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรเรามากไปกว่าการดับ "ทุกข์" เลย ท่านอยากให้เราได้ นิพพานัง ปะระมัง สุขขัง??? นิพพาน คือ สุขอย่างยิ่ง!!!
2023-01-10 20:32:02
1.88 GB5 เดือน531,03230watcharachaiw
วิดีโอ เอกสารการสอน มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าของประเทศไทย
2022-02-27 19:28:02 หนังสือเสียง
2.03 GB1 ปี858310watcharachaiw
ตอนจบของ {ตัณหา} คือรากเหง้าของกิเลสทั้งปวงจริงหรือ จัดให้บรรลุกันไปเลยทีเดียวเชียว [คอร์สอานาปานสติ อานาปานสติขั้นที่ 1-16⎪อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม]
2023-04-18 21:27:47
901.08 MB1 เดือน736430watcharachaiw
{ตัณหา} คือรากเหง้าของกิเลสทั้งปวงจริงหรือ??? จัดให้บรรลุกันไปเลยทีเดียวเชียว [คอร์สอานาปานสติ อานาปานสติขั้นที่ 1-16⎪อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม]
2023-04-04 18:48:25
619.97 MB2 เดือน839840watcharachaiw
[Fansub] หนังเก่าแต่คลาสิก กาแล็คซี่ 999 Galaxy Express 999 เสียงพากย์ญี่ปุ่น ซับไทย (1979) [Resolution: 480p]
2023-03-27 19:49:45 แฟนซับ (ไม่มีพากษ์ไทย)
1.10 GB2 เดือน828230watcharachaiw
หนังสือระบบไฟฟ้าและการสอนระบบเบรกเกอร์ MDB
2018-06-02 02:41:31
272.38 MB5 ปี91,64810watcharachaiw
คอร์ส Google map เห็นเส้นทางทั้งหมดของการเดินมรรค 8 จนถึง วิมุต โดยอาจารย์ ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
2023-03-08 17:41:56
4.00 GB3 เดือน1047710watcharachaiw
เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน_๑๑_ฉบับ_ภพภูมิ_64
2022-07-11 19:04:02
648.17 MB11 เดือน15218800watcharachaiw
หนังสือเสียงอ่านธรรมะ พุทธวจน สังโยชน์ 20
2022-07-11 19:09:02
817.76 MB11 เดือน11020500watcharachaiw
หนังสือเสียงอ่านธรรมะ พุทธวจน อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
2022-07-11 19:14:02
1.83 GB11 เดือน55331200watcharachaiw
คู่มืองานระบบวิศวกรรม
2018-03-13 16:39:31
36.79 MB5 ปี497910watcharachaiw