สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
Teresa Teng SACD Collection Box Set (2018) 8xSACD ISO[7]
2020-04-24 00:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.60 GB5 เดือน22991124GROUP
Teresa Teng SACD Collection Box Set (2018) 8xSACD ISO[8]
2020-04-21 23:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.60 GB5 เดือน22801224GROUP
Teresa Teng SACD Collection Box Set (2018) 8xSACD ISO[6]
2020-04-21 22:20:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.56 GB5 เดือน23381124GROUP
Teresa Teng SACD Collection Box Set (2018) 8xSACD ISO[5]
2020-04-11 07:31:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.75 GB5 เดือน23290124GROUP
Teresa Teng SACD Collection Box Set (2018) 8xSACD ISO[4]
2020-04-10 20:49:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.88 GB5 เดือน52881124GROUP
Teresa Teng SACD Collection Box Set (2017) 8xSACD ISO[8]
2020-04-01 00:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.46 GB6 เดือน13401124GROUP
Teresa Teng SACD Collection Box Set (2017) 8xSACD ISO[6]
2020-04-01 00:53:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.75 GB6 เดือน13861124GROUP
Teresa Teng SACD Collection Box Set (2018) 8xSACD ISO[3]
2020-03-29 02:59:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.97 GB6 เดือน63421124GROUP
Teresa Teng SACD Collection Box Set (2018) 8xSACD ISO[2]
2020-03-27 18:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.73 GB6 เดือน23071124GROUP
Teresa Teng SACD Collection Box Set (2018) 8xSACD ISO[1]
2020-03-27 18:07:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.89 GB6 เดือน63081124GROUP
Teresa Teng SACD Collection Box Set (2017) 8xSACD ISO[7]
2020-03-27 09:05:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.59 GB6 เดือน13581124GROUP
Teresa Teng SACD Collection Box Set (2017) 8xSACD ISO[5]
2020-03-27 09:03:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.49 GB6 เดือน14561124GROUP
Teresa Teng SACD Collection Box Set (2017) 8xSACD ISO[4]
2020-03-27 09:01:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.46 GB6 เดือน11,4311124GROUP
Teresa Teng SACD Collection Box Set (2017) 8xSACD ISO[3]
2020-03-27 08:58:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.53 GB6 เดือน11,4121124GROUP
Tong Li 1. 600 SEC 童丽《零时十分 BSCD》[WAV+CUE]
2020-03-27 08:55:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
588.13 MB6 เดือน62413124GROUP
Teresa Teng SACD Collection Box Set (2017) 8xSACD ISO[1]
2020-03-27 00:15:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.58 GB6 เดือน14601124GROUP
Tong Li 2014 - Legend传奇[FLAC]
2020-03-25 05:38:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
342.09 MB6 เดือน165632124GROUP
Tong Li 2010 - Poetry诗词歌[FLAC]
2020-03-25 01:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
483.23 MB6 เดือน253903124GROUP
Tong Li 2011 - 童丽HIFI试音典藏 2CD[FLAC]
2020-03-24 21:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
918.73 MB6 เดือน333753124GROUP
Tong Li 2011 - 那个季节里的歌9 (ft 王浩)[FLAC]
2020-03-24 17:15:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
366.99 MB6 เดือน172862124GROUP
Teresa Teng SACD Collection Box Set (2017) 8xSACD ISO[2]
2020-03-24 08:53:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
1.55 GB6 เดือน14521124GROUP
Tong Li 2. Accidently Unreasoning Passion[WAV+CUE]
2020-03-21 23:27:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
622.78 MB6 เดือน62712124GROUP
Tong Li 8. Love in the Moonlight (2014) [FLAC]
2020-03-21 23:24:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
380.17 MB6 เดือน162923124GROUP
Tong Li 4. Love Me Don't Leave (2006) [APE + CUE]童丽 - [爱我别走]
2020-03-20 22:37:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
364.97 MB6 เดือน52371124GROUP
Tong Li 25. The Gentle Drizzle And Wind【蓝调收藏】童丽 《微风细雨 XRCD2》WAV+CUE
2020-03-20 22:34:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
632.84 MB6 เดือน72621124GROUP
Tong Li 3. Dialogue II[WAV+CUE]
2020-03-20 22:25:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
644.95 MB6 เดือน92193124GROUP
Tong Li 5. Love Me Don't Leave DTS 童丽.-.[爱我别走DTS精装版][DTS 5.1_CD]
2020-03-20 22:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
605.08 MB6 เดือน42,3021124GROUP
Tong Li 37 Lingren Township (2010) CD1童丽《水乡·伶人》之一[WAV]
2020-03-20 04:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
629.40 MB6 เดือน153702124GROUP
Tong Li 7. Dialogue VII [WAV+CUE]
2020-03-19 22:33:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
663.11 MB6 เดือน92671124GROUP
Tong Li 20. Tong Li - Eternal Singing Endless Love X (2011) [WAV]
2020-03-19 22:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
566.44 MB6 เดือน273181124GROUP
Tong Li 10.Dialogue X[WAV+CUE]
2020-03-19 22:21:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
670.78 MB6 เดือน92751124GROUP
Tong Li 11. The Exclusive is Love Sing I[WAV+CUE]
2020-03-19 22:18:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
604.90 MB6 เดือน92291124GROUP
Tong Li 14. Missing You 童丽_想念你_XRCD[WAV+CUE]
2020-03-19 22:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
602.15 MB6 เดือน52352124GROUP
Tong Li 15. Love Barrier & Love Forever[WAV+CUE]
2020-03-19 22:10:03 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
536.73 MB6 เดือน72541124GROUP
Tong Li 16. Dialogue XI[WAV+CUE]
2020-03-19 22:04:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
629.14 MB6 เดือน92162124GROUP
Tong Li 17. Watching At Spring Wind[WAV+CUE]
2020-03-19 22:01:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
674.14 MB6 เดือน92012124GROUP
Tong Li 9. You Come Again VI 童丽.-.君再來Ⅵ [WAV+CUE]
2020-03-18 23:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
539.55 MB6 เดือน62693124GROUP
Tong Li 12. The Exclusive is Love Sing VII[WAV+CUE]
2020-03-16 18:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
622.05 MB6 เดือน92972124GROUP
Tong Li 13. Dream of Plum Blossoms[WAV+CUE]
2020-03-16 16:32:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
681.08 MB6 เดือน92592124GROUP
Tong Li 18. Monitor King NO1 (Mandarin Version)【清泉收藏】童丽《监听王 NO.1(国语版)》[WAV]
2020-03-15 18:12:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
647.44 MB6 เดือน173591124GROUP
Tong Li 19. In March - Tong Li 童丽《烟花三月》24K金碟日本黑胶版[WAV+CUE]
2020-03-15 17:58:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
506.74 MB6 เดือน63413024GROUP
Tong Li 54. 童丽 - 粤语印象C[WAV+CUE]
2020-03-15 12:33:01 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
651.26 MB6 เดือน92842124GROUP
Tong Li 21. Tears Of Missing[WAV+CUE]
2020-03-15 12:30:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
684.72 MB6 เดือน92802124GROUP
Tong Li 54. 童丽 - 粤语印象B[WAV+CUE]
2020-03-14 15:14:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
590.72 MB6 เดือน91512124GROUP
Tong Li 54. 童丽 - 粤语印象A[WAV+CUE]
2020-03-14 12:28:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
499.31 MB6 เดือน91822124GROUP
Tong Li 23. The Moon Flowers Open[WAV+CUE]
2020-03-14 12:17:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
598.75 MB6 เดือน63072124GROUP
Tong Li 24. The Red Beans grow in the South 童丽-红豆生南国[WAV+CUE]
2020-03-14 12:08:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
567.88 MB6 เดือน72963124GROUP
Tong Li 26. The Season's Songs 童丽.-.[童丽&王浩_-_那个季节里的歌八].专辑[WAV]
2020-03-14 12:05:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
607.09 MB6 เดือน162813124GROUP
Tong Li 27. Love about the woman's heart2刘紫玲 童丽 等 -《情牵女人心1 LPCD》[WAV+CUE]
2020-03-14 12:02:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
713.41 MB6 เดือน43311124GROUP
Tong Li 22. Love is Perfect童丽 - 《爱是完美》[WAV+CUE]
2020-03-14 10:11:02 ซีดีและไฟล์มาสเตอร์ต้นฉบับ
625.87 MB6 เดือน62603124GROUP