สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
รวมหนังสือ [เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากบทภาพยนต์.....]
2022-06-17 10:33:02
1.48 GB2 สัปดาห์141767560wachr0
วรรณคดีไทย - นางงามในวรรณคดี
2022-06-12 12:59:01
79.83 MB3 สัปดาห์5587140wachr0
วรรณคดีไทย - ขุนช้างขุนแผน ฉบับอ่านใหม่
2022-06-11 20:56:02
124.75 MB3 สัปดาห์9488220wachr0
วรรณคดีไทย - โคลงทวาทศมาส
2022-06-10 22:22:02
13.86 MB3 สัปดาห์329690wachr0
วรรณคดีไทย - อลินจิตต์คำฉันท์ อุเทนคำฉันท์
2022-06-08 14:59:02
11.06 MB3 สัปดาห์330790wachr0
วรรณคดีไทย - ประชุมกาพย์เห่เรือ
2022-06-07 22:55:01
4.09 MB3 สัปดาห์2273130wachr0
หนังสือภาษาอังกฤษ Core Java 12th Edition (Vol I และ Vol II)
2022-06-07 11:45:02
91.65 MB3 สัปดาห์345260wachr0
นิตยสาร MyMath ฉบับที่ 1-10
2022-06-06 11:46:02
934.60 MB3 สัปดาห์11373110wachr0
นิตยสาร My Maths ฉบับปฐมฤกษ์
2022-05-28 08:49:02
155.84 MB1 เดือน268406wachr0
วรรณคดีไทย - โคลงนิราศหริภุญชัย
2022-05-27 10:58:01
11.23 MB1 เดือน2332110wachr0
(หนังสือเก่า) วิธีคิดปฏิทินในใจ 8000 ปี
2022-05-16 12:57:01
8.46 MB1 เดือน21,350590wachr0
วรรณคดีไทย - กากี
2022-05-14 08:27:01
29.48 MB1 เดือน4342130wachr0
วรรณคดีไทย - นิราศนครศรีธรรมราช หรือ บางกอกแก้วกำศรวล
2022-05-13 11:20:01
115.66 MB1 เดือน338281wachr0
หนังสือภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ Classical Mechanics ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 7 เล่ม
2022-04-17 15:41:01
1.14 GB2 เดือน1024510wachr0
วรรณคดีไทย - พระราชนิพนธ์ ในหลวง รัชกาลที่ 6 ประเภทร้อยแก้ว: นิทานทองอิน หัวใจชายหนุ่ม รวมบทละครพูด (ชิงนาง ล่ามดี คดีสำคัญ หัวใจนักรบ มิตรแท้)
2022-04-15 13:33:02
63.91 MB2 เดือน638680wachr0
วรรณคดีไทย - พระราชนิพนธ์ ในหลวง รัชกาลที่ 6 : ธรรมาธรรมะสงคราม พระเกียรติรถ พระร่วง นิราศมะเหลเถไถ มิกาโด วั่งตี่
2022-04-12 16:09:01
149.33 MB2 เดือน111,40790wachr0
วรรณคดีไทย - บทละคร รามเกียรติ์ (พระราชนิพนธ์ ในหลวง ร.2) และบ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์
2022-03-28 12:16:01
57.27 MB3 เดือน91,17250wachr0
หนังสือภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript ตามมาตรฐาน ES6 จำนวน 13 เล่ม
2022-03-25 07:39:02
134.60 MB3 เดือน211,39810wachr0
นิตยสาร My Math ฉบับที่ 6
2022-03-24 05:22:02
94.80 MB3 เดือน259130wachr0
หนังสือภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา C จำนวน 13 เล่ม
2022-03-16 09:03:02
121.01 MB3 เดือน131,59830wachr0
วรรณคดีไทย - สมุทรโฆษคำฉันท์
2022-03-15 21:35:01
29.62 MB3 เดือน31,26840wachr0
วรรณคดีไทย - จินดามณี
2022-03-15 13:36:01
89.56 MB3 เดือน41,90270wachr0
วรรณคดีไทย - พระนิพนธ์ของ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส : ลิลิตตะเลงพ่าย กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน
2022-02-22 11:45:02
74.63 MB4 เดือน594650wachr0
พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ - พุทธทาสภิกขุ (แก้ไข ไฟล์หนังสือ)
2022-02-20 10:56:01
26.72 MB4 เดือน283080wachr0
วรรณคดีไทย - ราชาธิราช
2022-02-13 10:49:02
180.05 MB5 เดือน653450wachr0
วรรณคดีไทย - รวมผลงานของสุนทรภู่
2022-02-02 11:08:02
467.57 MB5 เดือน172,909120wachr0
ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน แสดงธรรมโดย สมเด็จพระญาณสังวร
2022-01-31 10:43:02
11.62 MB5 เดือน238240wachr0
วรรณคดีไทย - ขุนช้างขุนแผน 2 (แก้ไขข้อบกพร่องของหนังสือ)
2022-01-27 13:36:02
120.19 MB5 เดือน72,02270wachr0
วรรณคดีไทย - โคลงยวนพ่าย หรือลิลิตยวนพ่าย
2022-01-18 20:44:02
106.56 MB5 เดือน439020wachr0
หนังสือภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้นใช้ระบบปฏิบัติการ Linux เป็นครั้งแรก
2022-01-18 14:48:02
96.73 MB5 เดือน731820wachr0
วรรณคดีไทย - อิลราชคำฉันท์ และ สามัคคีเภทคำฉันท์
2022-01-12 16:17:02
24.17 MB6 เดือน441740wachr0
วรรณคดีไทย - พระราชนิพนธ์ ในหลวง ร. 6 : ปริยทรรศิกา ลิลิตนารายณ์สิบปาง และ โรมิโอและจูเลียต
2022-01-10 11:53:02
131.66 MB6 เดือน52,35350wachr0
วรรณคดีไทย - พระราชนิพนธ์ ในหลวง รัชกาลที่ 2 : สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ ไกรทอง มณีพิชัย คาวี สังข์ศิลป์ชัย อิเหนา
2022-01-03 12:23:02
243.18 MB6 เดือน52,69730wachr0
ศิลปในการดำเนินชีวิต วิปัสสนากรรมฐาน สอนโดย อาจารย์โกเอ็นก้า - เขียนโดย วิลเลียม ฮาร์ท
2021-12-31 12:28:02
31.94 MB6 เดือน41,64890wachr0
วรรณคดีไทย - ผลงานของศรีปราชญ์ : กำสรวลศรีปราชญ์ และ อนิรุทธคำฉันท์
2021-12-13 13:46:02
37.32 MB7 เดือน42,98840wachr0
ไฟล์เสียง พระธรรมเทศนา สมเด็จญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศวิหาร สังฆราช องค์ที่ 19 จำนวน 329 ไฟล์
2021-11-30 11:16:02
1.54 GB7 เดือน33319410wachr0
วรรณคดีไทย - พระราชนิพนธ์ ในหลวง ร. 6 : มัทนะพาธา พระนลคำหลวง วิวาหพระสมุท ศกุนตลา สาวิตรี ท้าวแสนปม และ เวนิสวาณิช (แก้ไข torrent ใหม่)
2021-11-25 16:01:02
169.52 MB7 เดือน123,50230wachr0
หนังสือภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ Java Programming ตีพิมพ์ในช่วง 2018-2021 จำนวน 6 เล่ม
2021-11-20 20:38:02
78.35 MB8 เดือน737720wachr0
วรรณคดีไทย - ขุนช้างขุนแผน
2021-11-19 13:53:02
139.63 MB8 เดือน81,00790wachr0
วรรณคดีไทย - เงาะป่า ลิลิตนิทราชาคริต
2021-10-24 12:04:02
19.47 MB9 เดือน33,86520wachr0
หนังสือภาษาอังกฤษ ประวัติและผลงานของจิตรกร Van Gogh
2021-10-23 17:48:02
151.12 MB9 เดือน31,19010wachr0
วรรณคดีไทย - ลิลิตพระลอ
2021-10-10 20:48:02
37.54 MB9 เดือน44,75260wachr0
หนังสือภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ Node.JS จำนวน 6 เล่ม
2021-10-07 18:06:02
48.48 MB9 เดือน744610wachr0
วรรณคดีไทย - กนกนคร พระนิพนธ์ ของ น.ม.ส. แก้ไข ซ่อมแซม หน้าที่ขาดหายไป
2021-10-07 14:31:02
21.03 MB9 เดือน35,07950wachr0
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากบทภาพยนต์ ชุด James Bond 007 จำนวน 11 เล่ม ( 11 ตอน)
2021-09-25 10:59:02
52.47 MB10 เดือน112,49320wachr0
วรรณคดีไทย - พระนิพนธ์ของ น.ม.ส. : พระนลคำฉันท์ จดหมายจางวางหร่ำ นิทานเวตาล กนกนคร สามกรุง และ ชีวิตและงานของ น.ม.ส.
2021-09-19 11:39:02
135.51 MB10 เดือน91,38620wachr0
วรรณคดีไทย - ชีวิตและงานของสุนทรภู่ โดย กรมพระยาดำรงฯ
2021-09-18 12:46:02
10.76 MB10 เดือน31,41940wachr0
หนังสือภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม ด้วย Flutter จำนวน 9 เล่ม
2021-08-30 16:21:02
124.31 MB10 เดือน103,07630wachr0
โบราณวัตถุและสถานที่สำคัญในประเทศไทย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
2021-08-19 12:08:02
268.18 MB11 เดือน341410wachr0
เทคนิคการเล่นกีต้าร์ The Guitar Encyclopaedia Volume 2 ปรับแต่งให้อ่านง่าย
2021-08-10 03:34:02
24.43 MB11 เดือน21,62220wachr0