สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
การทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ตามความจำเป็น
2020-06-07 00:46:02
82.76 KB7 เดือน17420Giver
คู่มือปริ้นเตอร์ brother mfc-j200 (ภาษาไทย)
2020-02-18 21:44:02
4.29 MB11 เดือน14900Giver
คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
2019-09-24 14:44:01
128.01 KB1 ปี115910Giver
พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2489 (แก้ไขเพิ่มเติมปี 61)
2019-09-12 21:43:02
753.92 KB1 ปี119000Giver
หลักสูตรการสอบ การเตรียมตัวสอบ เทคนิคการสัมภาษณ์ ธนาคารออมสิน
2019-09-06 13:42:01
195.00 KB1 ปี113100Giver
คำถาม-คำตอบ กรณีการทำพินัยกรรม
2019-08-29 05:51:02
690.47 KB1 ปี136501Giver
คำถาม-คำตอบ กรณีผู้เยาว์จำนำทรัพย์สินผู้แทนโดยชอบธรรมบอกล้างได้หรือไม่
2019-08-29 05:45:02
168.38 KB1 ปี113400Giver
คำถาม-คำตอบ กรณีฝากทรัพย์
2019-08-29 04:48:02
463.57 KB1 ปี124600Giver
คำถาม-คำตอบ กรณีร้องขอให้เป็นผู้สาบสูญ
2019-08-29 04:45:02
316.71 KB1 ปี120800Giver
บทความ "หนี้บัตรเครดิต เรื่องสำคัญที่ควรใส่ใจ"
2019-08-28 20:47:02
944.10 KB1 ปี164010Giver
บทความ "ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล"
2019-08-28 20:17:02
285.97 KB1 ปี118600Giver
คำถาม-คำตอบ กรณีทรัพย์มรดก
2019-08-28 20:10:02
1.18 MB1 ปี141211Giver
การออกกำลังกายและหลักการพื้นฐาน
2019-08-28 18:43:03
813.74 KB1 ปี13,76810Giver
ประวัติและความเป็นมาของศาลอุทธรณ์
2019-08-27 17:57:02
1.09 MB1 ปี18200Giver
คำถาม-คำตอบ การถอนคืนการให้ในกรณีต่าง
2019-08-27 17:54:02
906.00 KB1 ปี124510Giver
คำถาม-คำตอบ กรณีทำสัญญาเช่าบ้าน
2019-08-27 14:59:02
523.57 KB1 ปี143810Giver
คำถาม-คำตอบ ข้อกฎหมาย (รวมหลายเรื่อง)
2019-08-27 11:21:01
2.09 MB1 ปี149510Giver
บทความ "สิทธิผู้บริโภคโลกออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0"
2019-08-27 06:34:02
1.13 MB1 ปี128320Giver
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
2019-08-26 22:28:02
95.39 KB1 ปี142920Giver
กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน (กระทรวงยุติธรรม)
2019-08-26 22:25:02
102.09 KB1 ปี148221Giver
คำถาม-คำตอบ กรณีขับรถชนกันแล้วทำการตกลงกันเองด้วยวาจามีผลทางกฎหมายหรือไม่
2019-08-26 17:38:01
435.49 KB1 ปี146110Giver
คำถาม-คำตอบ กรณีสำคัญผิดในการทำนิติกรรมสัญญาจำนอง
2019-08-26 16:37:02
26.69 KB1 ปี125710Giver
คำถาม-คำตอบ กรณีการทำนิติกรรมสัญญาของผู้เยาว์
2019-08-26 16:35:01
574.28 KB1 ปี125910Giver
กฎหมายเกี่ยวกับการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2019-08-26 11:00:02
148.95 KB1 ปี145420Giver
คำอธิบายกฎหมายภาษี (กระทรวงยุติธรรม)
2019-08-25 21:04:02
72.19 KB1 ปี133401Giver
คำอธิบายกฎหมายประกันสังคม (กระทรวงยุติธรรม)
2019-08-25 21:01:02
108.93 KB1 ปี126001Giver
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน (นิติกรรมสัญญาต่าง)
2019-08-25 09:14:02
304.15 KB1 ปี188200Giver
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน (กระทรวงยุติธรรม)
2019-08-24 08:01:02
119.32 KB1 ปี140311Giver
คำอธิบายกฎหมายป่าไม้ ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
2019-08-23 17:22:02
161.61 KB1 ปี130710Giver
คำอธิบายกฎหมายประกันสังคม
2019-08-23 01:10:02
108.93 KB1 ปี135910Giver
คำแนะนำในการไปติดต่อที่สถานีตำรวจ
2019-08-23 01:07:02
169.28 KB1 ปี145810Giver
กฎหมายเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิต
2019-08-22 18:00:02
714.59 KB1 ปี152901Giver
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน
2019-08-22 05:10:02
223.38 KB1 ปี11,45621Giver
บุคลากรองค์กรอัยการและการปฎิบัติหน้าที่
2019-08-21 15:52:02
132.51 KB1 ปี17410Giver
กฎหมายสามัญประจำบ้าน ประจำปี พ.ศ.2558
2019-08-21 07:06:02
34.51 MB1 ปี148620Giver
กฎหมายสามัญประจำบ้าน ประจำปี พ.ศ.2559
2019-08-21 07:03:02
7.98 MB1 ปี156520Giver
หนังสือกฎหมายสามัญประจำบ้าน (3 เม.ย.60)
2019-08-21 07:00:02
6.70 MB1 ปี170020Giver
หนังสือกฎหมายสามัญประจำบ้าน (19 ก.ค.61)
2019-08-21 05:59:02
51.05 MB1 ปี11,61920Giver
หนังสือกฎหมายสามัญประจำบ้าน (2 พ.ย.60)
2019-08-21 05:17:02
8.52 MB1 ปี170120Giver
กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2558
2019-08-18 12:08:02
890.53 KB1 ปี115020Giver
อัยการอาวุโสตามกฎหมาย พ.ศ.2560
2019-08-18 05:54:02
90.71 KB1 ปี13200Giver
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 และคำวินิจฉัยของศาลฎีกา
2019-08-18 01:05:02
6.27 MB1 ปี116910Giver
ปลดหนี้ให้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2019-08-18 00:11:02
51.66 KB1 ปี127100Giver
การกู้ยืมเงินทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM)
2019-08-17 23:39:02
65.45 KB1 ปี133810Giver
วารสารยุติธรรมมม ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
2019-08-17 17:15:02
106.79 MB1 ปี17410Giver
AEC : หน้าที่และโอกาสจากการปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชากรทางปกครอง
2019-08-17 11:12:02
5.80 MB1 ปี14100Giver
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561
2019-08-17 06:50:02
94.75 KB1 ปี17400Giver
การแก้ไขปรับปรุ่งบทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล
2019-08-17 05:54:04
100.14 KB1 ปี19700Giver
ทฤษฎีของความยุติธรรม (Theories of Justice)
2019-08-17 00:38:02
2.09 MB1 ปี135900Giver
การเพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำตามพระราชบัญญัติการพนัน
2019-08-16 17:34:01
6.89 MB1 ปี116300Giver