สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
(สงครามเย็น/สงครามเวียดนาม) สงครามเวียดนาม สงครามกับความจริงของรัฐไทย - พวงทอง ภวัครพันธุ์
2021-12-04 09:35:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
68.38 MB3 วัน1371190Atipthi18
[ประวัติศาสตร์ไทย] จารึกพ่อขุนรามคำแหง วรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม - รศ.ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์
2021-11-14 11:57:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
80.99 MB3 สัปดาห์1880150Atipthi18
[นวนิยาย/SET ปราสาทของฮาวล์] ปราสาทเวทมนตร์ของฮาวล์ + ปราสาทกลางเวหา + บ้านวิเศษของพ่อแม่นอร์แลนด์
2021-11-03 12:12:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
186.32 MB1 เดือน3967230Atipthi18
[หนังสือต้องห้าม/หนังสือหายาก] จาก โฮจิมินห์ ถึง เปลื้อง วรรณศรี : รวมสัมภาษณ์ผู้นำฝ่ายซ้ายในอินโดจีน - สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ
2021-10-27 12:09:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
54.86 MB1 เดือน1558150Atipthi18
[ประวัติศาสตร์ลาว] ประวัติศาสตร์ฉบับกระทรวงศึกษาฯ ลาว - สมชาย นิลอาธิ (ถอดความ)
2021-10-11 11:08:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
26.34 MB2 เดือน12,424170Atipthi18
[ประวัติศาสตร์ไทย] วิกฤตการณ์สยาม ร.ศ. 112 การเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง - จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ
2021-08-24 13:35:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
125.57 MB3 เดือน13,041160Atipthi18
[เขมรแดง] The Killing Fields ล้างชาติ ล้างแผ่นดิน - คริสโตเฟอร์ ฮัดสัน (สมพล สังขะเวส แปล)
2021-07-09 14:20:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
166.71 MB5 เดือน11,09860Atipthi18
[ประวัติศาสตร์ไทย/อาณาจักรโบราณ] อาณาจักรเจนละ ประวัติศาสตร์อีสานโบราณ - รองศาสตราจารย์ ดร.ธิดา สาระยา
2021-06-30 08:54:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
26.11 MB5 เดือน13,735130Atipthi18
[ประวัติศาสตร์ไทย] กรณีพิพาท ไทย-ฝรั่งเศส ร.ศ. 112 ตามหลักฐานฝรั่งเศส - พันตรี พีรพล สงนุ้ย
2021-06-28 09:36:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
39.05 MB5 เดือน11,559100Atipthi18
[ประวัติศาสตร์การเมืองไทย] นายควง อภัยวงศ์ กับพรรคประชาธิปัตย์ - ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
2021-06-20 18:46:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
92.25 MB6 เดือน146660Atipthi18
[ประวัติศาสตร์การเมืองไทย] X.O.GROUP เรื่องภายในขบวนเสรีไทย โดยนายฉันทนา (มาลัย ชูพินิจ)
2021-05-23 08:20:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
81.67 MB7 เดือน167580Atipthi18
[นวนิยายญี่ปุ่น] ความลับนครรุ่งอรุณ - ฮิงาชิโนะ เคโงะ
2021-05-19 12:48:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
69.16 MB7 เดือน12,815111Atipthi18
[นวนิยายญี่ปุ่น] ปมปริศนาปีกกิเลน - ฮิงาชิโนะ เคโงะ
2021-05-17 13:08:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
68.64 MB7 เดือน12,535100Atipthi18
[นิยายญี่ปุ่น] พระอาทิตย์เที่ยงคืน - ฮิงาชิโนะ เคโงะ
2021-05-03 10:24:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
222.77 MB7 เดือน12,047101Atipthi18
[สงครามเย็น/เขมรแดง] ต้นตอแห่งความขัดแย้งระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชากับพรรคคนงานเวียดนาม
2021-04-21 13:40:03 พ็อกเก็ตบุ๊ค
57.05 MB8 เดือน138740Atipthi18
[สงครามเวียดนาม] บันทึกของดั่ง ถุ่ย เจิ่ม
2021-04-18 16:27:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
47.23 MB8 เดือน192530Atipthi18
[สงครามเย็น/สงครามเวียดนาม] สงครามเวียดนาม - พ.อ. นิจ ทองโสภิต
2021-04-16 11:58:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
142.89 MB8 เดือน179830Atipthi18
[สงครามเวียดนาม] ศึกเวียดนาม - ดีเด่น ณ ป้อมเพ็ชร
2021-03-31 20:48:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
285.81 MB8 เดือน187930Atipthi18
[นวนิยายญี่ปุ่น] ปริศนาหน้ากากมนุษย์ - ฮิงาชิโนะ เคโงะ
2021-03-06 10:20:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
53.82 MB9 เดือน14,19581Atipthi18
[สงครามโลกครั้งที่ 2/นาซีเยอรมัน] นาซีเยอรมัน ค.ศ. 1933-1945 - ศาสตราจารย์สัญชัย สุวังบุตร
2021-02-19 07:38:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
147.07 MB10 เดือน11,68820Atipthi18
[ประวัติศาสตร์การเมืองไทย] แผนการณ์มหาชนรัฐของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ - อนันต์ อมรรตัย
2021-02-14 08:41:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
53.05 MB10 เดือน11,39740Atipthi18
[นวนิยายสืบสวนญี่ปุ่น] คินดะอิจิ ยอดนักสืบ ตอนที่ 26 สาวน้อยในแจกัน - โยโคมิโซะ เซชิ
2021-01-24 07:48:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
41.62 MB11 เดือน11,34011Atipthi18
[สหภาพโซเวียต] มองดูแผนที่เศรษฐกิจโซเวียต - ปโยตร์ โครอพ
2021-01-22 08:15:03 พ็อกเก็ตบุ๊ค
35.54 MB11 เดือน143310Atipthi18
วาทะคานธี - กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย
2021-01-05 09:56:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
34.13 MB1 ปี11,89720Atipthi18
[สงครามโลกครั้งที่ 2/นาซีเยอรมัน] คนไทยในกองทัพนาซี - พ.อ. วิชา ฐิตวัฒน์ (มีภาพประกอบจากหนังสือต้นฉบับที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในหน้าท้ายๆ)
2020-12-24 07:26:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
123.07 MB1 ปี12,42820Atipthi18
[ประวัติศาสตร์การเมืองไทย] ประชาธิป'ไทย สารคดีโดย เป็นเอก รัตนเรือง และภาสกร ประมูลวงศ์ (ใช้สำหรับอ่าน)
2020-12-17 09:54:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
62.79 MB1 ปี11,26630Atipthi18
[สงครามเย็น/สงครามกัมพูชา-เวียดนาม] สงครามนอกแบบ เวียดนาม-เขมร - ชาคริตย์ พิษณุรักษ์
2020-12-13 18:02:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
41.40 MB1 ปี152820Atipthi18
[สงครามเย็น/สงครามเกาหลี] ทหารกล้า 65 ปี สงครามเกาหลี - เทพพนม วี ปาลมา
2020-12-12 08:03:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
116.08 MB1 ปี138910Atipthi18
[สงครามเวียดนาม/ขบวนการกู้ชาติเวียดนาม/โฮจิมินห์]PRESIDENT HO CHI MINH โฮจิมินห์ - สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม
2020-12-03 09:24:03 พ็อกเก็ตบุ๊ค
49.20 MB1 ปี176610Atipthi18
[ประวัติศาสตร์/ศาสนาคริสต์] นักประวัติศาสตร์เล่าเรื่องคริสตศาสนา ความเป็นมา ผู้คน และสถานที่สำคัญ โรมันคาทอลิก ออร์โธด็อกซ์ และโปรเตสแตนท์นิกายต่าง ๆ
2020-11-26 10:16:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
87.12 MB1 ปี11,41750Atipthi18
ต้นกำเนิดชนชั้นนายทุนในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๓๙๘ - ๒๔๕๓) - สิริลักษณ์ ศักดิ์เกรียงไกร
2020-11-24 17:14:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
46.26 MB1 ปี172120Atipthi18
[โบราณคดี] สุวรรณภูมิ จากหลักฐานโบราณคดี - ผาสุข อินทราวุธ
2020-11-19 16:16:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
100.93 MB1 ปี185510Atipthi18
[นิยายญี่ปุ่น] The Incite Mill ห้องสมควรตาย - โยเนซาวะ โฮโนบุ (ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เมื่อปี 2010)
2020-11-17 16:34:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
83.62 MB1 ปี11,15920Atipthi18
[เขมรแดง] เขมร : ฉากชุ่มเลือด (Sideshow) - วิลเลียม ชอว์ครอสส์
2020-11-12 18:19:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
74.88 MB1 ปี164400Atipthi18
[SET คำสาปมรณะของ ซุสุกิ โคจิ] ริง+สไปรัล+ลูป+เบิร์ธเดย์+เอส
2020-11-09 13:48:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
99.23 MB1 ปี566920Atipthi18
[กบฏ ร.ศ.130] ยังเติร์กรุ่นแรก กบฏ ร.ศ.๑๓๐ (แถมสุข นุ่มนนท์)
2020-11-06 08:16:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
59.96 MB1 ปี11,40520Atipthi18
(สงครามเย็น/คอมมิวนิสต์จีน) เดินทัพทางไกลกับ โจว เอิน ไหล - เว่ยกว๋อลู่
2020-10-27 09:46:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
40.95 MB1 ปี189510Atipthi18
(สงครามเย็น/สงครามเวียดนาม) แผนชิงชาติ (Our great spring victory) - พลเอก วัน เทียน ดุง (แปลโดย พงษ์ พินิจ)
2020-10-16 13:23:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
130.38 MB1 ปี153810Atipthi18
(สงครามเย็น/สงครามเวียดนาม) สิ้นแผ่นดิน (Not With Guns Alone) - เดนิส วอร์เนอร์
2020-09-29 19:29:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
158.76 MB1 ปี153410Atipthi18
(สงครามเย็น/สงครามเวียดนาม) สิ้นชาติ บันทึกของเหงียน เกา กี อดีตนายกรัฐมนตรี (Twenty Years and Twenty Days) (พงษ์ พินิจ แปล)
2020-09-29 07:43:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
115.85 MB1 ปี173410Atipthi18
Last life in the universe เรื่องรัก น้อยนิด มหาศาล (ปราบดา หยุ่น) (เรื่องรักที่ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์โดย เป็นเอก รัตนเรือง)
2020-08-29 11:01:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
22.34 MB1 ปี11,17110Atipthi18
สรุปสาระสำคัญของปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเดอร์บัน (ว่าด้วยการต่อต้านการเหยียดผิว การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ความเกลียดชังคนต่างชาติ และการขาดขันติธรรมในรูปแบบต่างๆ)
2020-08-10 21:12:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
4.92 MB1 ปี210100Atipthi18
สิ่งมีชีวิตในโรงแรม FULLBOARD EDITION (วิชัย)
2020-08-05 08:18:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
96.68 MB1 ปี11,71610Atipthi18
ฆาตกรรมปริศนากับตำรวจหน้าใหม่ (ฮิงาชิโนะ เคโงะ) *นวนิยายสุดเข้มข้นที่ถูกนำไปทำเป็นละครสร้างความประทับใจทั่วญี่ปุ่นมาแล้ว*
2020-07-27 10:28:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
60.63 MB1 ปี14,05450Atipthi18
เขมร ความอดอยากและการปฏิวัติ (Cambodia : Starvation and Revolution)(ยอร์ช ซี ฮิลเดอบรานด์ และ แกเร็ธ พอร์เตอร์)
2020-07-19 10:06:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
57.43 MB1 ปี148810Atipthi18
คินดะอิจิ ยอดนักสืบ (นิยาย) เล่มที่ 1-32 (32/1 & 32/2) รวม 34 เล่ม เวอร์ชั่นที่ JBOOK และ Talent 1 ตีพิมพ์ (อัพโหลดใหม่)
2020-07-16 09:17:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
724.26 MB1 ปี344,16251Atipthi18
หนทางและที่พักพิง : พืชพันธุ์แห่งพุทธะในท้องทุ่งมโนทัศน์กวีนิพนธ์ (กวีนิพนธ์โดย อังคาร จันทาทิพย์)
2020-07-14 08:50:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
12.10 MB1 ปี130810Atipthi18
วิกรมจริต หรือ สิงหาสนทวาตริงสติกา [ยอดวรรณคดีเอกของสันสกฤตที่มีผู้นิยมอ่านมากที่สุดไม่แพ้นิทานเวตาล]
2020-07-11 11:44:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
60.98 MB1 ปี11,96820Atipthi18
เมื่อมีผู้อ้างว่าเป็น 'เล็กฮิป' แห่งพันธุ์หมาบ้า
2020-06-22 11:53:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
50.56 MB1 ปี156110Atipthi18
สยองขวัญ (เอโดงาวะ รัมโป) (วรรณกรรมญี่ปุ่นสยองขวัญ)
2020-06-21 15:01:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
73.31 MB1 ปี170910Atipthi18