สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
[Chart] EFM 94 Top Air Play : 94 เพลง ที่ถูกเปิดมากที่สุดบนหน้าปัดวิทยุในประเทศไทย ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2559
2019-11-26 19:45:02 สตริง
790.30 MB3 ปี9454900jo500
[Chart] JOOX Top 100 Chart ไทยลูกทุ่ง • ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
2019-11-26 12:39:10 ลูกทุ่ง
400.51 MB3 ปี1009,34600jo500
[Chart] JOOX Top 100 Chart (ไทย-สากล) • ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
2019-11-26 10:10:41 สตริง
365.79 MB3 ปี10015,64300jo500
[Chart] JOOX Top 100 Karaoke Hits (ไทย-สากล) • ประจำวันที่ 8 มกราคม 2561 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-25 08:48:02 สตริง
589.22 MB3 ปี10046900jo500
[Chart] JOOX Top 100 Chart ไทยลูกทุ่ง • ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2561
2019-11-23 17:51:02 ลูกทุ่ง
401.98 MB3 ปี1005,42500jo500
[Chart] JOOX Top 100 Chart (ไทย-สากล) • ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2561
2019-11-23 01:39:02 สตริง
365.57 MB3 ปี1001,98900jo500
[Chart] JOOX Top 50 เพลงสากล Chart • Update 11 December 2017
2019-11-22 20:48:02 สตริง
403.26 MB3 ปี5026600jo500
[Chart] JOOX Top 100 เพลงลูกทุ่ง Chart • ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-22 06:01:02 ลูกทุ่ง
590.90 MB3 ปี1001,88200jo500
[Chart] JOOX Top 100 Karaoke Hits (ไทย-สากล) • ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-22 04:30:03 สตริง
569.50 MB3 ปี10052900jo500
[Chart] JOOX Top 50 Indie (ไทย) • ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-21 12:08:02 สตริง
279.81 MB3 ปี5037100jo500
[Chart] JOOX Top 50 Indie (ไทย) • ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-21 09:58:02 สตริง
282.41 MB3 ปี5044200jo500
[Chart] JOOX Top 50 เพลงลูกทุ่ง Chart ประจำวันที่ 2 มกราคม 2559
2019-11-20 20:42:02 ลูกทุ่ง
483.96 MB3 ปี5055300jo500
• รวมเพลงที่ดีที่สุดแห่งปี • TOP EDM of 2017 (เพลงสากล) • Update 2017-12-29 ฺBy JOOX [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-20 09:50:02 สตริง
205.32 MB3 ปี432,23700jo500
[Chart] JOOX Top 100 Karaoke Hits (ไทย-สากล) • ประจำวันที่ 25 มกราคม 2561 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-20 09:45:02 สตริง
578.67 MB3 ปี10043600jo500
[Chart] JOOX Top 50 เพลงสากล Chart • Update 30 January 2018 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-19 22:50:02 สตริง
240.08 MB3 ปี5032100jo500
[Chart] JOOX Top 100 Karaoke Hits (ไทย-สากล) • ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-19 22:33:02 สตริง
575.95 MB3 ปี10045400jo500
[Chart] JOOX Top 50 เพลงสากล Chart • Update 5 February 2018 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-19 18:43:02 สตริง
240.38 MB3 ปี5049300jo500
[Chart] JOOX Top 50 EDM (เพลงสากล) • Update 5 February 2018 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-19 14:18:02 สตริง
232.02 MB3 ปี501,97000jo500
[Chart] JOOX Top 100 Chart ไทยลูกทุ่ง • ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
2019-11-19 13:47:37 ลูกทุ่ง
400.63 MB3 ปี10012,45200jo500
[Chart] JOOX Top 100 Chart (ไทย-สากล) • ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
2019-11-19 10:07:02 สตริง
365.91 MB3 ปี10027,10800jo500
[Chart] JOOX Top 100 Chart (ไทย-สากล) • ประจำวันที่ 29 มกราคม 2561 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-18 21:13:02 สตริง
543.24 MB3 ปี10070700jo500
[Chart] JOOX Top 100 เพลงลูกทุ่ง Chart • ประจำวันที่ 29 มกราคม 2561 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-18 18:44:02 ลูกทุ่ง
589.92 MB3 ปี1001,30500jo500
[Chart] JOOX Top 100 Karaoke Hits (ไทย-สากล) • ประจำวันที่ 29 มกราคม 2561 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-18 17:47:03 สตริง
576.05 MB3 ปี10038700jo500
[Chart] JOOX Top 50 Indie (ไทย) • ประจำวันที่ 18 ธ้นวาคม 2560 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-16 22:56:02 สตริง
278.33 MB3 ปี5022200jo500
[Chart] JOOX Top 50 เพลงสากล Chart • Update 25 January 2018 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-15 22:31:02 สตริง
239.53 MB3 ปี5063500jo500
[Chart] JOOX Top 50 เพลงสากล Chart • Update 15 January 2018 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-14 22:51:02 สตริง
238.20 MB3 ปี5045800jo500
[Chart] JOOX Top 100 Chart ไทยลูกทุ่ง • ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
2019-11-14 12:34:02 ลูกทุ่ง
401.23 MB3 ปี10079300jo500
[Chart] JOOX Top 100 เพลงลูกทุ่ง Chart • ประจำวันที่ 22 มกราคม 2561 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-14 11:22:02 ลูกทุ่ง
590.40 MB3 ปี10097300jo500
[Chart] JOOX Top 100 Chart (ไทย-สากล) • ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
2019-11-14 09:13:02 สตริง
362.62 MB3 ปี1001,53100jo500
[Chart] JOOX Top 100 Chart (ไทย-สากล) • ประจำวันที่ 25 ธ้นวาคม 2560 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-13 17:40:02 สตริง
542.74 MB3 ปี10078100jo500
[Chart] JOOX Top 100 Chart (ไทย-สากล) • ประจำวันที่ 25 มกราคม 2561 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-13 14:35:02 สตริง
548.30 MB3 ปี1001,23800jo500
[Chart] JOOX Top 50 EDM (เพลงสากล) • Update 22 January 2018 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-13 07:53:02 สตริง
232.53 MB3 ปี501,29400jo500
[Chart] JOOX Top 50 EDM (เพลงสากล) • Update 15 January 2018 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-12 17:34:02 สตริง
232.03 MB3 ปี5060900jo500
[Chart] JOOX Top 100 Chart ไทยลูกทุ่ง • ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
2019-11-12 12:51:43 ลูกทุ่ง
400.22 MB3 ปี10022,43400jo500
[Chart] JOOX Top 100 Chart (ไทย-สากล) • ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
2019-11-12 09:29:15 สตริง
370.22 MB3 ปี10031,07700jo500
[Chart] JOOX Top 100 เพลงลูกทุ่ง Chart • ประจำวันที่ 15 มกราคม 2561 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-12 05:17:02 ลูกทุ่ง
590.61 MB3 ปี1001,52500jo500
[Chart] JOOX Top 100 Karaoke Hits (ไทย-สากล) • ประจำวันที่ 15 มกราคม 2561 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-11 05:08:02 สตริง
588.85 MB3 ปี10038300jo500
[Chart] JOOX Top 50 Indie (ไทย) • ประจำวันที่ 15 มกราคม 2561 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-11 04:32:02 สตริง
285.40 MB3 ปี5052400jo500
[Chart] JOOX Top 100 เพลงลูกทุ่ง Chart • ประจำวันที่ 8 มกราคม 2561 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-08 09:13:01 ลูกทุ่ง
590.58 MB3 ปี10092500jo500
[Chart] JOOX Top 50 Indie (ไทย) • ประจำวันที่ 8 มกราคม 2561 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-08 08:12:02 สตริง
283.44 MB3 ปี5042800jo500
[Chart] JOOX Top 50 เพลงลูกทุ่ง Chart • ประจำวันที่ 1 มกราคม 2561 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-07 07:18:02 ลูกทุ่ง
591.35 MB3 ปี10074900jo500
[Chart] JOOX Top 100 Chart (ไทย-สากล) • ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
2019-11-06 06:43:02 สตริง
364.81 MB3 ปี1005,13200jo500
[Chart] JOOX Top 50 เพลงสากล Chart • Update 1 January 2018 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-05 17:59:01 สตริง
236.92 MB3 ปี5088700jo500
[Chart] JOOX Top 50 เพลงลูกทุ่ง Chart • ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2559
2019-11-05 17:31:02 ลูกทุ่ง
466.52 MB3 ปี5075300jo500
[Chart] JOOX Top 100 Chart ไทย-สากล • ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2559
2019-11-05 15:03:02 สตริง
969.55 MB3 ปี1001,28200jo500
[Chart] JOOX Top 100 Chart ไทยลูกทุ่ง • ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
2019-11-05 12:30:08 ลูกทุ่ง
400.83 MB3 ปี10013,52500jo500
[Chart] JOOX Top 100 Chart (ไทย-สากล) • ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
2019-11-05 09:45:50 สตริง
368.03 MB3 ปี10026,06800jo500
[Chart] JOOX Top 100 Chart ไทยลูกทุ่ง • ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
2019-11-05 06:50:02 ลูกทุ่ง
402.54 MB3 ปี1003,39100jo500
[Chart] JOOX Top 50 Indie (ไทย) • ประจำวันที่ 1 มกราคม 2561 [192 Kbps] [Easy Listening]
2019-11-02 07:21:02 สตริง
284.07 MB3 ปี5035800jo500
[Chart] EFM 94 Top Air Play : 94 เพลง ที่ถูกเปิดมากที่สุดบนหน้าปัดวิทยุในประเทศไทย ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2559
2019-11-02 06:12:02 สตริง
815.62 MB3 ปี941,74000jo500