สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กใช้งานง่ายRC RITversion12
2021-02-12 14:58:02
459.30 KB2 เดือน169670tmcicewarehouse
Steel Design
2019-09-03 12:24:02
25.77 MB1 ปี134400tmcicewarehouse
spreadsheet คำนวณตะแกรงเหล็ก WIRE MESH
2019-09-03 12:21:02
240.78 KB1 ปี127400tmcicewarehouse
spredsheet คำนวณถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน version 1.0
2019-09-03 12:20:02
15.35 KB1 ปี114200tmcicewarehouse
ออกแบบฐานรากตีนเป็ด
2019-09-03 12:19:02
147.88 KB1 ปี131000tmcicewarehouse
โปรแกรมออกแบบรางระบายน้ำ RC DITCH V.1
2019-09-03 12:17:01
1.47 MB1 ปี131800tmcicewarehouse
ออกแบบกำแพงกันดิน EXCretwall Ver. 1.1
2019-09-03 10:01:02
267.24 KB1 ปี141900tmcicewarehouse
โปรแกรมคำนวณความเสถียรภาพฐานราก
2019-09-03 09:59:02
1.76 MB1 ปี131500tmcicewarehouse
แจกโปรแกรมตรวจสอบการโก่งตัวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐาน ACI และ วสท.
2019-09-03 09:56:02
36.50 KB1 ปี127700tmcicewarehouse
คู่มือออกแบบโครงสร้างเหล็ก
2019-09-03 09:55:02
3.64 MB1 ปี183600tmcicewarehouse
โปรแกรมออกแบบเสาเข็มเจาะ Bored Pile Design เป็นโปรแกรมออกแบบเสาเข็มเจาะที่เขียนโดยใช้โปรแกรม MS. Excel ครับ
2019-09-03 09:52:02
25.50 KB1 ปี144600tmcicewarehouse
CANTELEVER BEAM ใช้งานง่ายแค่กรอกข้อมูล
2019-09-03 09:49:02
650.50 KB1 ปี126900tmcicewarehouse
โปรแกรมออกแบบฐานราก
2019-09-03 09:45:02
560.00 KB1 ปี138700tmcicewarehouse
รายการคำนวณออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
2019-09-03 09:43:02
780.50 KB1 ปี154000tmcicewarehouse
ออกแบบพื้น 2 ทาง ไพล์ Excel
2019-09-03 09:41:02
478.50 KB1 ปี134300tmcicewarehouse
ออกแบบพื้นทางเดียวไพล์Excel
2019-09-03 09:39:02
257.50 KB1 ปี127800tmcicewarehouse
Bar Cut Optimizer & Manager
2019-07-31 12:05:01
490.08 KB1 ปี18600tmcicewarehouse
โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง SUTstructor
2019-07-31 11:50:02
3.44 MB1 ปี115000tmcicewarehouse
SketchUp Pro 2015 ตัวเต็ม
2019-07-30 10:01:01
108.95 MB1 ปี17500tmcicewarehouse