สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
CentOS Linux 7 (1908) on the x86_64
2019-09-20 17:54:01 Linux
4.34 GB1 ปี13000niphon2000
ระบบปฏิบัติการสำหรับ Server CentOS 7 v.1810
2019-09-13 15:54:02 Linux
4.27 GB1 ปี15500niphon2000
LibreOffice 6.3.1 x86-64 bit
2019-09-12 19:22:02
286.80 MB1 ปี17100niphon2000
Debian 10
2019-08-27 08:28:02 Linux
3.58 GB1 ปี11100niphon2000
MX-Linux 18.3
2019-08-26 10:05:02 Linux
1.36 GB1 ปี1600niphon2000
Fedora 30
2019-08-20 08:52:02 Linux
1.80 GB1 ปี12000niphon2000
Linux Mint 19.2
2019-08-19 14:41:02 Linux
1.87 GB1 ปี16600niphon2000
ClearOS
2019-08-14 17:02:02 Linux
1.06 GB1 ปี14600niphon2000