สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
วิธีล้างบาป โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2022-02-21 14:58:02
2.26 MB4 เดือน226910pusong05
มหาสติปัฏฐานสูตร รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลและปรับปรุงโดย พระคันธสาราภิวงค์
2022-02-03 13:50:02
4.87 MB5 เดือน261330pusong05
มงคลชีวิต ๓๘ โดย พระคันธสาราภิวงศ์
2022-01-25 17:28:02
3.55 MB5 เดือน283630pusong05
อนัตตลักขณสูตร รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงค์
2022-01-25 17:11:02
13.21 MB5 เดือน265150pusong05
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงค์
2022-01-25 17:00:02
8.78 MB5 เดือน266550pusong05
ประกายส่องใจ เล่ม 1-3 โดย พระคันธสาราภิวงค์
2022-01-25 16:49:02
9.45 MB5 เดือน429220pusong05
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
2022-01-16 15:15:02
1.01 MB6 เดือน22,11440pusong05
ปฏิจจสมุปบาท รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงค์
2022-01-15 11:37:02
11.16 MB6 เดือน21,36540pusong05
เหนือกรรม โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2020-04-25 09:16:02
3.44 MB2 ปี214000pusong05
รูปแบบการเจริญวิปัสสนา ๒๒ แบบ โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2020-04-07 10:43:02
564.06 KB2 ปี240700pusong05
สติปัฏฐาน ทางสายเดียว โดย พระมหาสี สยาดอเถระ
2020-04-05 07:15:02
15.62 MB2 ปี258200pusong05
ความสิ้นกรรม โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี) ,
2020-03-31 03:32:02
3.14 MB2 ปี216400pusong05
นิพพานกถา รจนาโดย พระอาจารย์มหาสีสยาดอ แปลโดย พระคันธสาราภิวงค์
2020-03-30 02:58:01
11.23 MB2 ปี246300pusong05
ปริศนาแห่งจอมปลวก (วัมมิกสูตร) พระสูตรชี้แนวทางผู้ปฎิบัติวิปัสสนาไปสู่อรหันตผล
2020-03-29 04:28:02
6.86 MB2 ปี290300pusong05
เห็นถูกรู้แจ้ง เล่ม 1 -5 อ ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
2020-03-28 07:36:02
11.78 MB2 ปี1434800pusong05