สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
IBM Blockchain for dummies - 2nd IBM Limited Edition
2020-05-16 12:31:02
1.70 MB1 ปี181310seed2004
A SURVEY FOR BLOCK CHAINING BASED CYBER SECURITY SYSTEM FOR FISCAL DEVICE NETWORK
2020-05-15 16:26:02
767.13 KB1 ปี136800seed2004
Comparative Analysis of Blockchain Consensus Algorithms
2020-05-15 06:16:02
956.38 KB1 ปี11,08620seed2004
An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends
2020-05-15 06:13:02
603.89 KB1 ปี151310seed2004
Ibthanon Project Phase 1 Report - BOT Blockchain Thailand Baht Digital
2020-05-15 06:10:03
42.65 MB1 ปี11,24410seed2004