สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน
2020-07-26 03:09:02
8.93 MB3 เดือน162730Lol0l0lo
มยผ. 1301-54 มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการ สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
2020-06-18 14:03:02
8.87 MB4 เดือน143240Lol0l0lo
มยผ. 1302-52 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
2019-08-20 01:14:02
2.73 MB1 ปี111601Lol0l0lo
กฎกระทรวง ออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว
2019-07-26 03:42:02
125.93 KB1 ปี122401Lol0l0lo
คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
2019-06-08 19:03:02
6.80 MB1 ปี132401Lol0l0lo