สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 (ฝึกมากมีสิทธิ์มากครับ)
2019-07-27 15:21:01
300.16 KB1 ปี185000Echsue_Tum
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (เจ๋งมาก)
2019-07-27 04:45:02
954.86 KB1 ปี12,64720Echsue_Tum
วิธีการหาและสร้างเครื่องมือวิจัย
2019-07-27 02:23:02
2.28 MB1 ปี11,55610Echsue_Tum
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ NT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3 (เข้าใจทำได้)
2019-07-26 15:27:02
571.82 KB1 ปี12,93300Echsue_Tum
บทที่ 7 การสัมภาษณ์เข้าทำงาน - e-Learning
2019-07-25 18:10:01
463.04 KB1 ปี170300Echsue_Tum
แนวข้อสอบ กพ. สุดยอดมาก
2019-07-25 07:57:02
2.71 MB1 ปี115,36110Echsue_Tum
บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
2019-07-25 04:40:02
76.34 KB1 ปี11,86110Echsue_Tum
คำและประโยคภาษาอังกฤษฯ
2019-07-25 03:17:02
1.38 MB1 ปี182910Echsue_Tum
10-คำถามยอดฮิตในการสัมภาษณ์
2019-07-25 03:07:02
105.85 KB1 ปี197610Echsue_Tum
สรุปย่อวิชาการศึกษา
2018-01-01 14:10:32
1.16 MB3 ปี122900Echsue_Tum